HAMDİ YILMAZ – Ana dili öğrenme şuuru uyandı mı?

“Bundan sekiz yıl önce Köstence’de “Türkçe’nin serbest bırakılışının15’inci yılı”

konulu bir seminere katılmıştık.Şu an sayısını hatırlayamayacağım kadar

konuşmacının söz aldığı toplantıda herkes, “Çocuklarımız ana dillerini öğrenmeli”

diye Türkçe bir cümle söylüyor, ardından Romence konuşmaya devam ediyordu.

Yani, Türkçe konulu toplantı Romence yapılıyordu. Dönemin Türk Tatar Birliği

Bükreş Şube Başkanı Gıyasettin Bey bir sohbetimizde, “Kominist rejim zamanında

evimizde ana dilimizi konuşamazdık. Evlere yerleştirilen mikrofonlarla dinlendiğimiz

söylenirdi” demişti. Romanya Eğitim Bakanlığı Müfettişi Leman Ali Hanım ile beş

yıl önce DDTV’deki programımızın çekimleri için bir araya geldiğimizde, “İyiyiz,

daha da iyiye gidiyoruz. Ana dili öğrenme şuuru uyanmaya devam ediyor” şeklinde

konuşmuştu. Leman Hanımın sözü ile bundan sekiz yıl önce karşılaştığımız

manzaranın vehametinin sebebini anlamış olduk.

Çeşitli kaynakların taranması ile elde edilen bilgilere göre, 1910, 1923, 1928 ve 1938

Romanya anayasaları ile Romanya’daki mevcudiyetleri, müftülükleri, kadılıkları,

camileri, vakıfları, okulları, gazete ve dergileri, Romen parlamentosunda diğer

azınlıklar gibi hakkı ve hukuku olan milli bir Türk azınlığı bulunduğu kabul

edilmiştir. Komünist dönemdeki Romen anayasası da bu durumu kabul etmiştir. Bu

anayasal haklara rağmen Türk azınlığın haklarını kullanması Komünist rejim

tarafından zaman içinde engellenmiştir. Azınlıkların iki saat ana diliyle eğitim

yapması serbest bırakılmıştır. Fakat Sovyetler Birliği’nde uygulanan ”Milletleri türlü

kabile ve boylara bölme” siyaseti gereği, Kırım’dan tarih boyu göç eden Tatar

Türkleri ile Anadolu asılı Türklerin okulları ve kitapları ayrılmıştı. Tatar Türkleri,

Kazan’da Kiril alfabesiyle basılan Tatar Türkçesi’yle yazılan kitapları okumaya

zorlanmıştır. Bu maskaralık 1969 yılında Türk okullarının kapatılması ile

tamamlanmıştır.

Öte yandan, bu yıllarda Romanya’da mevcut azınlıkların; Macarların, Rusların,

Ermenilerin, Almanların ve diğer milletlerin kendi özel okullarında ana dilleriyle

eğitim haklarının yasaklanmaması, komünist rejimin Romanya’daki Türklere yaptığı

zulüm ayrıcalığının göstergesidir.

Türkiye’nin Romen komünist yönetimine karşı hoşgörülü ve iyi niyetli bir tutum takınması ve diğer azınlıklarımızın bulunduğu devletlerden daha fazla hoş görmesi, Romanya’da bulunan Türk azınlığa karşı Romen yönetiminin anlayışlı davrandığı izlenimine kapılmasından kaynaklanmaktadır.

1970 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Romanya ziyareti sırasında

Romen devlet başkanı Çavuşeşku ile Türkçe eğitimin tekrar başlatılması kararı

alınmış, resmi Romen okullarında haftada dört saat Türkçe ders konmuş ve Bükreş’te

altı adet Türkçe kitap bastırılmıştır. 1989 yılındaki ayaklanmanın ardından

Romanya’daki komünist rejim yıkılmıştır.

Şimdi, Leman hanım’ın ifadesi ile Türkçe yani ana dili şuuru uyandırılmaya çalışılıyor. Kolay gelsin!

(Bu yazı 7 Şubat 2013 tarihinde yayımlanmıştır)

2 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir