Yabancılara güvensizlik oranı yüzde 50

*Romanya’da, Romanya’yı eleştiren yabancılara güvensizlik oranı yüzde 50

BÜKREŞ (Gazete Balkan)- Ulusal Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi (CNCD) tarafından Romanya Değerlendirme ve Strateji Enstitüsü’ne (IRES)  yaptırılan bir araştırma ortaya Romen toplumu açısından ilginç sonuçlar çıkarttı.

Araştırma sonuçlarına göre, Romanya’da Romanya’yı eleştiren yabancılara duyulan güvensizlik oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Romen vatandaşlarının küresel spakülatör George Soros’a duydukları güvensizlik oranı ise yüzde 35.

Romanya’da  ayrımcılık ağırlıklı olarak homofobi olarak tanımlanıyor, ancak aynı zamanda önemli yabancı düşmanlığı, şovenizm ve anti-Semitizm nüanslara sahip.

Araştırma sonuçlarına göre her 10 Romenden 7’si (yüzde 70) eşcinsellere ve Romanlara güvenmiyor. Her 10 Romenden altısı ailede eşcinsel istemiyor, yüzde 29’u ise Roman akraba istemiyor.

Paradoksal olarak, çoğu anket katılımcısı bir insanın cinsel yönelim (% 52) ve etnik kökenin (% 72) önemli olmadığını iddia etse bile, eşcinseller ve Romanlar toplumda en düşük güven derecesine sahip kitleleri oluşturuyor.

Dolayısıyla, katılımcıların yüzde 74’ü eşcinsellere ve  yüzde 72’si de Romanlara güvenmediğini söylüyor.

Göçmenlere duyulan güvensizlik oranı ise yüzde 69, Müslümanlara duyulan güvensizlik ise 68 olarak belirleniyor. Güvensizlik oranı sıralaması daha sonra şöyle devam ediyor:  HIV pozitif insanlar (% 58), diğer dinler (% 58), Macarlar (% 53) ve Yahudiler (% 46).

Sosyal uzaklık ölçeği eşcinsellere karşı yüksek bir hoşgörüsüzlük olduğunu göstermektedir (%halkın yüzde 59’u akraba olmayı, yüzde 52’si de arkadaş olmayı kabul etmiyor). Halkın yüzde 39’u göçmenlerle akraba olmayı, yüzde 30’u ise arkadaş olmayı kabul etmiyor.

Halkın yüzde 39’u Müslümanlara akraba olmayı, yüzde 28’i ise arkadaş olmayı kabul etmiyor. Diğer din ve mezheplerle akraba olmayı kabul etmeyenlerin oranı yüzde 31 arkadaş olmayı Kabul etmeyenlerin oranı ise 23.

Romenlerin yüzde 27’si HIV / AIDS sahibi akraba, yüzde 23’ü ise arkadaş istemiyor.

Halkın etnik kökene göre güvensizlik sıralaması ise şöye sıralanıyor: Romanlar (% 29’u akraba olmayı kabul etmiyor,% 18’i arkadaş olmayı kabul etmiyor), Macarlar (% 24’ü akraba olmayı kabul etmiyor. % 15’i arkadaş olmayı kabul etmiyor) ve Yahudiler (% 21’i akraba olmayı kabul etmiyor,% 14’ü arkadaş olmayı kabul etmiyor).

Rumenlerin% 35,5’i Soros’un Romanya’ya zarar verdiğine inanıyor

Milliyetçilik Romanya’nın neredeyse yarısı tarafından Romanya için gerekli bir

hareket olarak görülüyor, Romanya’yı eleştiren yabancılara duyulan güvensizlik ankete katılanların yüzde 50’si tarafından teyit edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde rakamların, nefret söyleminin ufukta bekleyen ciddi bir korku ve önyargılarla işaretlendiğini göstermektedir; bu, Ortodoks, heteroseksüel ve milliyetçiler için tipik olmayan ciddi bir korku ve önyargı olarak nitelendiriliyor. Çalışmanın yazarları klasik liberal değerlerin reddedildiğini belirtiyorlar.

Katılımcıların yüzde 70’i, nefret söyleminin ne olduğunu bildiklerini söylerken, doğrudan ya da dolaylı algıların en çok etnik köken (% 47), politik yönelim (% 40), din (% 33), cinsel yönelim (% 31), sakatlık (% 31) temelli olduğunu belirtti.

Katılımcıların nefret söylemine en sık tanık olunan yerler olarak; sokak (% 53), işyeri (% 24) ve arkadaş çevresini (% 19) gösterdi.

IRES anketi, CNCD’nin isteğiyle 26 Kasım – 10 Aralık 2018 tarihleri arasında CATI yöntemi kullanılarak, 1.300 kişiden oluşan bir denek üzerinde gerçekleştirildi. Hata payı +/-% 2.7 olarak belirtildi.

3 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir