Yunus AKKAYA- Regaip kandili (Din Hizmetleri Müşaviri )

Önümüzdeki Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece mübarek Regaib Kandili’dir ve bu gece ile birlikte rahmet ve mağfiret mevsimi üç aylara giriyoruz.

Rahmetin, mağfiretin, bereketin bol bol tecelli ettiği; mümin gönüller için çok önemli bir zaman dilimi olan üç aylara ve üç aylar içindeki ilk kandil olan Regaip Kandili’ne bizleri ulaştıran Yüce Mevla’mıza sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Üç aylar; Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan zaman dilimine denilmektedir. Recep ayı Regaib Kandili ve Miraç Kandili’ni, Şaban ayı Berat Kandili’ni, Ramazan ayı ise Kadir Gecesi’ni içinde barındırmaktadır.

Bu özel zaman dilimi ile ilgili Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Allahım! Bize Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Taberâni, el-Mu’cemü’l evsat, IV, 189, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259)

Yaşadığımız her ânımızda Yüce Rabbimizin pek çok lütuf ve ihsanıyla karşılaşırız. Dünyamızı çeşit çeşit nimetleriyle donatan, bizi yediren, içiren, hastalandığımız zaman şifa veren, hepsinden önemlisi sahip olabileceğimiz en büyük değer olan iman nimetini bizlere bahşeden Rabbimiz biz kullarına karşı sonsuz şefkat ve merhamete sahiptir.

Bu merhametin göstergesi olarak kullarını karanlıktan aydınlığa çıkarmak, dünyada ve ahirette saadet ve huzurun yollarını göstermek üzere hidayet rehberi olarak peygamberler göndermiş, ilahi kitaplarla ve son olarak gönderdiği Yüce Kur’an’la kıyamete kadar insanlığın yolunu aydınlatmıştır.

Yüce Rabbimiz sınırsız şefkat ve merhametinin bir gereği olarak; mekanlar içinde Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere, Mescid-i Aksa gibi özel mekanlar, zamanlar içinde de üç aylar, kandil geceleri ve dini bayramlar gibi özel zaman dilimleri yaratmıştır. Bu mukaddes mekanlar ve mübarek gün ve gecelerde yapılan dua ve niyaz, ibadet ve tâat Allah Teâlâ’nın katında bol bol karşılığını bulur. Allah’a dua etmek üzere açılan eller geri çevrilmez.

İşte üç aylar bunun için müminler açısından çok önemlidir. Adeta kulluğumuzu yenileme, kendimize çeki düzen verme, iyi amellere yönelme, hatalarımızı muhasebe ederek onlardan uzaklaşma, daha iyi bir kul ve daha iyi bir mü’min olabilmek için fırsat kapısıdır üç aylar.

Bu özel zaman diliminde bizler; bahar mevsiminin gelişi ile daha iyi verim alabilmek için bahçesini, tarlasını zararlı otlardan temizleyen ve güzel bir şekilde bakımını yapan, tohum atıp mahsulü bekleyen çiftçi misali gönül dünyamızı kin, hased, gıybet, cimrilik, yalancılık, adaletsizlik vb. her türlü kötülüklerden arındırarak güzel ahlakın tezahürü olan doğruluk, iyilik, adalet, yardım severlik, sevgi ve şefkat gibi davranışlarla mücehhez kılmalıyız. Böylece yarın kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığımızda mahcup ve mahzûn olmayalım.

Bu mübarek günlerde Yüce Rabbimizden bol bol af ve mağfiret dileyelim. Bugüne kadar ne kadar hatamız, günahımız, yanlışımız olursa olsun yine de Yüce Rabbimizin bizi affedeceğini bilelim. Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim Yeter ki tövbe ederek hulûsî kalp ile samimiyetle yönelelim. O şöyle buyurur ilahi kitabımızda af ve mağfiretinin genişliğini anlatmak üzere:”Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.” (Zümer, 39/53) 

Üç ayları aynı zamanda iyilik ve hayırda yarışmak, yetimleri yoksulları görüp gözetmek kimsesizlerin kimsesi olmak, dostluk ve arkadaşlıkları perçinlemek için bir fırsat mevsimi olarak görmeliyiz. Nerede bir kanayan yara varsa, nerede akan bir göz yaşı varsa dinine, inancına milliyetine bakmadan onu dindirmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Hiç kimse bu dünyada baki kalmıyor, her gelen göçüp gidiyor. Kişinin yanında bâkî kalacak olan ise onun yaptığı hayrıdır, hasenatıdır, ortaya koyduğu salih amelleridir. Bu nedenle Cenâb-ı Allah’ın biz kullarına bir ikramı olan bu zaman dilimlerini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Bu vesile ile başta Romanya’da yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, üç aylar ve içindeki kandillerin rahmet, mağfiret ve berekete;  bütün insanlığın hidayetine, barış ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Mevla’mızdan niyaz ediyorum.

2 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir