Hamdi YILMAZ – Dil polisi ve AB’nin iki yüzü

Avrupa Birliği’nin 623. Bakanlar Komitesi’nin 17 Mart 1998 tarihli görüşmesinin sonuçlarına göre, Avrupa Birliği’nin amacı açıklanırken şöyle deniliyordu: “Üyeler arasında kültürel alanda ortak çalışmalar yaparak daha sıkı bir birlik oluşturmaktır.

Buna göre, şimdi ve gelecekte eylem alanları belirlemek ve geliştirmek, Pan-Avrupa bağlamında çok dilliliği özendirecek dil öğrenme stratejilerini çeşitlendirmek ve özelleştirmek, bağlantılar ve değişim programları geliştirmek, yeni iletişim ve bilgi teknolojilerini yaymak”

“Karşılıklı anlayışı, kimliklere toleransı ve saygıyı yaygınlaştırmak, kültürel çeşitliliği özendirmek daha etkili uluslar arası iletişimle mümkündür. Avrupa’daki kültürel çeşitliği ve zenginliği, daha kapsamlı karşılıklı ulusal ve bölgesel, az kullanılan ya da yaygın, dillerin bilgisiyle geliştirmek olasıdır. Çok dilli ve çok kültürlü Avrupa, Avrupalılar’ın birbirleriyle diller ve kültürler arası sınırların  kaldırılmasıyla gerçekleşebilir.”

Slovakya mâlûm Çekoslovakya’dan ayrılma, Macaristan, Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ile komşu 6 milyon civarında nüfusu olan bir ülke. Halkının yüzde 86’sı Slovak, yüzde 10’u da Macar.

Slovakya’da “ulusal dili koruma yasası” parlamento tarafından da onaylanarak geçen yıl yürürlüğe girdi.

“Ulusal azınlıkların ve öncelikle de nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Macarların tepkileriyle karşılaşan yeni yasa, Slovakça konuşmayı reddedenlerin 5 bin euroya kadar para cezasına çarptırılmasını öngörüyordu.

Yakın bir gelecekte gerçekleşmesi planlanan iki ülke başbakanlarının buluşması da Budapeşte tarafından iptal edildi.

Yeni yasaya göre, ülkede azınlıkların yüzde 20’den daha az olduğu bölgelerde resmi dairelerde azınlık dilinde iş görme yasaklanıyor. Ülkedeki tüm memurların, gazetecilerin ve öğretmenlerin mesleklerini yapabilmeleri için Slovakça yeterlilik sınavını vermeleri gerekiyor. Bundan böyle azınlık okullarında da bütün kayıt ve resmi işlemler, azınlık dilinin yanı sıra Slovakça da tutulacak. Siyasi parti ve sivil kuruluşların program ve tüzükleri Slovakça yazılacak.Tüm anıtlardaki yazıların aynı puntoda olmak üzere Slovak dilinde de yazılması gerekiyor. Azınlık dilinin konuşulmasının yasak olduğu resmi dairelerde, azınlık dilinde konuşmakta ısrar edenleri de “dil polisleri” izleyecek ve cezalandıracak.”

Ülkeye gelecek “eş”lerin dahi Hollandaca bilmesini şart koşan bağnaz Hollanda gibi Slovakya’nın da “Kutsal azınlık” mimarı Avrupa Birliği üyesi bir ülke olduğunu söylemeye gerek yok.

(Bu yazı 05 Temmuz 2012’de yayımlandı)

3 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir