Firmalara ‘İflas sigortası’ yükümlülüğü geliyor

*Romanya’da firmaların iflas, fesih, tasfiye ve adli yedeklilik konularında mesleki sorumluluk sigortası yaptırması için yasa tasarısı hazırlandı

BÜKREŞ (Gazete Balkan)– Romanya’da Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden olan yeni Ticaret Sicil Kanunu tasarısına göre, firmaların yıllık olarak “iflas, fesih, tasfiye ve adli yedeklilik için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekiyor.

Adalet bakanlığı’na bağlı Ulusal Ticaret Sicil Dairesi tarafından hazırlanan Ticaret Sicil Kanunu Tasarısı, “Şirketler en azından ödeme aczi, tasfiye, tasfiye ve adli tasfiye işlemlerini kapsayan yıllık mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır” diyor.

Bu tasarı kabul edilirse, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 6 ay içinde, Ticaret Siciline kayıtlı şirketlerin, bu sigortayı yaptırmaları ve belgesini Ticaret Siciline sunmaları gerekecek.

Fesih ilanının Ticaret Siciline işlenmesinden sonra, tüzel kişi bu kanunun hükümlerine göre tasfiyeye girecek.

Aksi taktirde, Ulusal Ticaret Sicil Dairesi kendiliğinden, şirketin feshedebilecek.

İsteyenler bu yasa tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerini yazılı olarak “Ulusal Ticaret Sicil Dairesi, Unirii Bulvarı no.74, Bl J3b, Sektör 3, Bükreş” adresine veya “valentina.burdescu@onrc.ro, cerasela.branescu@onrc.ro, juridic@onrc.ro” adreslerine elektronik posta yoluyla yapabildikleri gibi 021 316 08 03 numaralı telefondan da iletebilecekler.

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir