Eğitim yetersizliği ve yolsuzluk endişesi

BÜKREŞ (Gazete Balkan)– Romanya Akademisinin son Kamuoyu araştırmasına göre, “Rumenlerin yaklaşık yüzde 80’i ülkedeki mevcut eğitim sisteminin kötü ya da çok kötü olduğunu düşünüyor.”

Romen halkını endişelendiren bir diğer önemli konu ise ülkedeki yolsuzluğun ulaştığı boyut.

 “Eğitim sistemindeki durumun nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna karşı, katılımcıların yüzde 57’si kötü ve yüzde 21,3 – çok kötü (toplamda% 78,3) olduğunu söyledi.

Katılımcıların sadece yüzde 2,2’si eğitimdeki durumun çok iyi olduğunu söylerken, yüzde 16,7’si durumu iyi olarak belirtti. Ankete katılanların yüzde 2,8’i bilmiyordu veya cevap vermedi.

ANA SORULAR

Romanya’nın durumuyla ilgili korkuların tepesinde şunlar yer alıyor: yolsuzluk düzeyi (ankete katılanların yüzde 84.2’si bu konuda çok fazla veya çok endişeli olduğunu söylüyor) zengin ile fakir insanlar arasındaki uçurum (yüzde 73,7), çevrenin bozulması ( yüzde 72,2), ulusal ekonominin durumu (yüzde 70,6), bölgede silahlı çatışma olasılığı (yüzde 44).

Aynı zamanda, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 51,8) ailelerinin mevcut finansal durumunun iyi veya çok iyi olduğunu belirtiyor. Yüzde  40,7’si ailelerinin finansal durumunun kötü, yüzde 3,2’si ise çok kötü olduğunu düşünüyor,
yüzde 4,3’ünün ise bilmediğini söyledi veya cevap vermedi .

Anket verileri 12 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Örneklem hacmi 1050 kişiydi ve 18 yaş ve üstü kurumsallaşmamış Romanya nüfusunu temsil ediyor.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir