Dünyada barış azalıyor

*Küresel Barış Endeksi sıralamasına göre 162 ülke arasında ilk 25 ülkenin 17’si Avrupa’da yer alıyor

BÜKREŞ (Gazete Balkan)–  Merkezi Avustralya’nın Sydney kentinde olan düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün açıkladığı 2019 Küresel Barış Endeksi’nde

Avrupa ülkeleri Küresel Barış Endeksi’nin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

162 ülkenin bulunduğu listenin ilk 25 sırasındaki ülkelerin 17’si Avrupa’da.

Raporda, Avrupa’daki 36 ülkenin 22’sinin geçen yıla kıyasla daha barışçıl hale geldiği kaydediliyor.

Ancak rapora göre dünya 10 yıl öncesine kıyasla bugün daha az barışçıl. Barış bakımından en fazla gelişme gösteren 5 ülke Ukrayna, Sudan, Mısır, Kuzey Makedonya ve Ruanda.

BBC’nin haberine göre, ABD ise 128. sırada. Türkiye de 154’üncü sırada yer alıyor.

Romanya ise Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan haritada barış endeksi açısından ilk katagorideki ülkeler arasında görteriliyor.

DÜNYA 10 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA AZ BARIŞÇIL

2019 Küresel Barış Endeksi’nde öne çıkan ana göstergeler şunlar:

Dünyada ortalama barış seviyesi bakımından son beş yılda ilk kez hafif bir ilerleme kaydedildi.

Son 10 yılda ortalama küresel barış seviyesinde yüzde 3,78 kötüleşme oldu.

2008’den bu yana, barış endeksinin en altında yer alan 25 ülkede yüzde 11 kötüleşme, en üstteki 25 ülkede ortalama yüzde 1,8 iyileşme kaydedildi.

72 ülkenin askeri harcamalarının milli gelirdeki paylarında düşüş oldu.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika dünyanın en az barışçıl bölgeleri olmaya devam ediyor.

2018 yılında şiddet olaylarının küresel ekonomik etkisi 14,1 trilyon dolar oldu. Bu rakam, dünya milli gelir toplamının yüzde 11,2’sine ve kişi başına 1853 dolara denk düşüyor.

KÜRESEL ISINMA DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDİYOR

Endekse göre küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği; çatışmalara yol açarak veya insanların yaşamını, güvenliğini ve geçim kaynaklarını etkileyip bu çatışmaların daha da yoğunlaşmasına neden olarak dünya barışını olumsuz etkiliyor.

Dünyada 1 milyar insan, iklim değişikliğinin yol açtığı tehlikelere yüksek düzeyde maruz kalıyor ve bunların 400 milyonu barış seviyesinin zaten düşük olduğu ülkelerde yaşıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM

Türkiye 3 sıra gerileyerek 163 ülke arasında 152. sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl da 3 basamak gerileyip 149. sıraya inmişti.

Raporda, Türkiye dışında Avrupa ülkelerinin çoğunda, siyasi tutuklamalar, gözaltında kayıplar ve işkencenin de dahil olduğu “siyasi terör” seviyesinin düşük olduğu ifade edildi.

Türkiye’de geçen yıla kıyasla “terör etkisinin” azaldığı kaydedildi. Ancak Türkiye, Avrupa’da bu kategoride en yüksek puana sahip ülke konumunda.

Raporda Türkiye’de çatışma nedenli iç göçün azaldığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan önemli miktarda göçün sürdüğü, şiddetin ekonomik maliyetinin milli gelirin yüzde 10’una ve kişi başına 2650 dolara denk düştüğü belirtildi.

KÜRESEL BARIŞ ENDEKSİ SIRALAMASI

Sıra no. İlk 15 ülke Sıra no. Son 15 ülke
1 İzlanda 149 Kuzey Kore
2 Yeni Zelanda 150 Ukrayna
3 Portekiz 151 Sudan
4 Avusturya 152 Türkiye
5 Danimarka 153 Pakistan
6 Kanada 154 Rusya
7 Singapur 155 Demokratik Kongo Cum.
8 Slovenya 156 Libya
9 Japonya 157 Orta Afrika Cum.
10 Çekya 158 Somali
11 İsviçre 159 Irak
12 İrlanda 160 Yemen
13 Avustralya 161 Güney Sudan
14 Finlandiya 162 Suriye
15 Butan 163 Afganistan
2 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir