Satınalma gücü paritesi

*Türkiye’nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi, 2018 yılı için 65 oldu

 *Kişi başına GSYH endeksi, en yüksek ülke 254 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk olarak belirlendi, Romanya

ANKARA – Türkiye’nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeksi, 2018 yılı için 65 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin SGP geçici sonuçlarını açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi geçici verilerindeki Türkiye’nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2018 yılı için 65 oldu. Bu değer, kişi başına GSYH’nın 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 birim iken, bu değer Türkiye için AB ortalamasının yüzde 35 altında kaldığını gösteriyor.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 254 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu.

– Fiili bireli bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 olarak gerçekleşti ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 132 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 38 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.

FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ

Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı geçici sonuçlarına göre 37 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 37 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise “ucuz” olarak ifade ediliyor.

SGP’ye göre kişi başına GSYH ve Gerçek Bireysel Tüketim endeks değerleri şöyle:

Ülkeler GSYH Fiili bireysel tüketim
2016 2017 2018 (1) 2016 2017 2018 (1)
Lüksemburg 260 253 254 134 132 132
Almanya 124 124 123 122 122 121
Avusturya 128 127 127 119 117 116
Danimarka 126 128 126 113 114 114
İngiltere 107 106 104 115 114 113
Finlandiya 109 109 110 113 112 112
Hollanda 128 128 129 111 111 112
Belçika 118 116 115 113 112 111
İsveç 122 121 121 110 109 109
Fransa 104 104 104 110 108 107
Euro Bölgesi 19  (2) 106 106 106 105 104 104
İtalya 97 96 95 98 98 98
Güney Kıbrıs 84 85 87 92 92 94
İrlanda 177 181 187 94 93 94
Litvanya 75 78 81 85 88 90
İspanya 91 92 91 89 89 90
Çekya 88 89 90 78 81 83
Portekiz 77 77 76 82 82 82
Malta 95 98 98 78 79 80
Slovenya 83 85 87 76 77 77
Slovakya 77 76 78 76 76 77
Polonya 68 70 71 74 75 77
Yunanistan 68 67 68 77 76 76
Estonya 77 79 81 72 72 74
Letonya 64 67 70 66 68 70
Romanya 59 63 64 64 68 70
Macaristan 67 68 70 62 62 64
Hırvatistan 61 62 63 61 62 63
Bulgaristan 48 49 50 53 54 56
Norveç 145 146 150 127 126 125
İsviçre 160 156 157 126 124 124
İzlanda 130 130 133 116 118 121
Türkiye 65 66 65 66 67 68
Karadağ 44 45 47 56 56 57
Sırbistan 39 39 40 47 47 48
Kuzey Makedonya 37 36 38 42 40 41
Arnavutluk 30 30 31 37 38 38
Bosna-Hersek 31 31 31 41 41 41

(1) 2018 yılı geçici sonuçları

(2) Para birimi olarak avroyu kullanan ülkelerysel tüketim düzeyi (AA)

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir