KOBİ kuruluşu vergi affına karşı

* Romanya’da devlete olan 1 milyon ley’in altındaki vergi asıllarının ödenmesi halinde faiz ve cezalara yönelik affa KOBİ kuruluşu karşı çıkıyor

BÜKREŞ (Gazete Balkan) Romanya’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ulusal Konseyi (KOBİ Konseyi) üyelerinin Maliye Bakanlığının açıkladığı vergi affına karşı oldukları belirtildi.

Romanya Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı af önerisi taslağına göre, devlete 1 milyon ley’in altında borcu bulunan şirketler, yetkili gerçek kişiler ve diğer vergi mükellefleri, devlet borcunu öderlerse faiz ve cezalar için affedilecek. Bir milyon ley üzerinde vergi borçları içinse yeni bir yapılanmaya gidilecek.

KOBİ Konseyi’nin internet sitesinde açılan bir ankete katılanların yüzde 77,3’nün vergi affına karşı olduğu, böyle bir uygulamanın vergilerini zamanında ödeyen ve ödemek için çaba harcayanların şevkini kıracağı şeklinde düşündüğü ifade ediliyor. Katılımcıların yüzde 77,2’sinin bu affın olumsuz etkileri olacağını düşündükleri kaydediliyor.

Anket katılımcıları tartışmalı bir vergi affı yerine dürüst vergi mükelleflerine yönelik olumsuzlukların ve dezavantajların ele alınmasını istiyor.

Böyle bir affın Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu görüşündeki katılımcılar, 1 milyon çalışanı etkileyen ve gelirlerin kendisinden yüksek katkı payları ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasını istiyor.

Ayrıca mevcut yüksek cezalarının azaltılması ve kamu yöneticilerinin girişimcilere geç ödeme yapmasının önüne geçilmesi isteniyor.

KOBİ katılımcılarının mevcut kurumlar vergisi biçimlerinin yerine getirilmek istenen ve 1,1 milyon vergi mükellefini kapsayacak düz vergi uygulamasına da karşı oldukları bildirildi. Halen küçük işletmeler yüzde 1 ila yüzde 3 arasında, belirlenen sınırlara girmeyen işletmeler ise yüzde 16 oranında gelir vergisi ödüyor.

Maliye Bakanı Eugen Teodorovici geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bugün Romanya’da yaklaşık 1,2 milyon vergi mükellefi var. Yaklaşık 45.000 mükellef vergi gelirlerinin yüzde 98’ini ödüyor. Bu ANAF’ın insan ve mali kaynaklarının temeli olmaksızın nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, şirketler ANAF’ın yürüttüğü kontrollerden sıkıntı çekiyorlar. Ve sonra şunu söylüyorum: eğer bir milyon yüz şirket% 2 oranında bir yere gelirse, o zaman belki sabit oranlı bir yaklaşım (sabit vergi) her iki taraf için de daha uygun olacaktır.

Hem ANAF, hem de ticari çevre için uygun olacaktır” şeklinde konuşmuştu.

Bakanın bu görüşüne karşılık, KOBİ Konseyi üyeleri, 2015’ten beri yürürlükte olan mevcut yasal vergi çerçevesinin istikrarının sağlamasını talep ediyorlar.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir