Almanya’ya ‘Yolsuzlukla mücadele’ gözetimi

*GRECO’nun gözetim altında tuttuğu ülkeler arasında Romanya ve Türkiye de var

Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) şeffaflıkla ilgili tavsiyelerini yerine getirmeyen Almanya’yı özel olarak izlenecek ülkelere dâhil etti.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi çatısı altındaki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Almanya’daki milletvekilleri, hâkimler ve savcılarla ilgili yolsuzluk raporunu yayımladı.

GRECO, 2015 yılındaki raporunda yer alan tavsiyelere Almanya’nın “genel olarak çok düşük düzeyde uyduğunu” açıkladı. Berlin’in sekiz tavsiyeden sadece üçünü tam olarak yerine getirdiğini duyuran grup, Almanya hakkında “riayetsizlik prosedürü” başlatma kararı aldı.

Böylece özel olarak izlenecek ülkeler sınıfına giren Almanya’nın, GRECO’nun tavsiyelerini hayata geçirme konusundaki gelişimi hakkında hazırlayacağı raporu 30 Haziran 2020’ye kadar sunması gerekecek.

GRECO, 48 üyesinden 12’sini daha bu kapsamda izliyor. Bu ülkeler Türkiye, Belarus, Macaristan, Lüksemburg, İrlanda, Romanya, Portekiz, Çekya, Danimarka, Fransa, Kuzey Makedonya ve Avusturya.

ELEŞTİRİLEN KONULAR

GRECO özellikle yasama sürecinin şeffaflığının artırılması konusunda Almanya’da atılan adımları yetersiz bulduğunu açıkladı. Raporda, milletvekillerinin çalışmalarını etkilemeyi amaçlayan lobiciler ve diğer üçüncü partilerin kayda geçirilmesi ve yasa tasarılarının geç yayımlanması konularındaki eksikliklere dair endişelerin giderilmediği belirtildi.

Grup ayrıca, Alman milletvekililerinin parlamentoda ele alınan konularla ilgili muhtemel çıkar çatışmalarının ifşası konusunda hiçbir ilerleme sağlanmamasından duyduğu hayal kırıklığını bildirdi. Raporda, Alman parlamenterlerin lobi faaliyetlerinde bulunanlar ile ilişkilerinin kesin kurallarla belirlenmesi, milletvekillerinin kişisel çıkar çatışmalarının ve firmalardaki hisselerinin daha ayrıntılı bir şekilde açıklanması gerektiği ifade edildi. 

GRECO, hâkimlerin çalışmalarıyla ilgili şeffaflık tavsiyeleri konusunda da bazı olumlu adımlar atıldığını ancak bunların yetersiz kaldığını ifade etti.

GRECO, hâkimlerin yayımlardan ya da katıldıkları etkinliklerden kazandıkları ek gelirin şeffaflığının artırılması konusunda Federal Anayasa Mahkemesi tarafından alınan önlemleri de memnuniyetle karşıladığını belirtti. Grup, aynı şekilde bir başka federal mahkemenin de hâkimlerinin yan faaliyetlerinin daha sıkı izlenmesi hususunda attığı adımı olumlu buldu. Ancak söz konusu ilerlemenin sadece bu iki mahkemeyle sınırlı kaldığını belirten GRECO, hâkimlerin ek gelirlerinin izlenmesi ve bu konudaki şeffaflığın artırılması bakımından daha fazla gelişim gösterilmesi gerektiğini ifade etti. (DW)

GRECO’nun raporunda Alman meclisi de eleştiriliyor
0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir