‘Balkanlar, Türklerin Avrupası’dır’

*14 Aralık Dayton Barış Anlaşması’nın 24. yıldönümü vesilesi ile Ankara’da bir panel gerçekleştirildi

BÜKREŞ (Gazete Balkan)- Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından 14 Aralık Dayton Barış Anlaşması’nın 24. yıldönümü vesilesi ile Ankara’da bir panel düzenlendi.

Oturum Başkanlığını SDE Başkan Yardımcısı Sinan Tavukcu’nun, açılış konuşmalarını ise SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı  ile Kosova’nın Ankara Büyükelçisi H.E. Ilir Dugolli yaptığı “Balkanlar’da Güncel Gelişmeler” başlıklı panelde, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, SDE Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar, SDE Ekonomi ve Finans Uzmanı Dr. Merve Karacaer Ulusoy, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Ekmen Özçelik ve Araştırmacı Seyfullah Girişen birer sunum  gerçekleştirdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, Balkanların yalnızca coğrafi yakınlıktan dolayı değil, birçok bakımdan birbirimizle etkileşim içinde olmamız bakımından çok önemli olduğunu ifade etti. 14 Aralık Dayton Anlaşması’nın yıldönümü olduğu için bu paneli düzenlediklerini söyleyen Kafkasyalı, “olumlu veya olumsuz her koşulda Balkanlardaki  kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz” dedi.

Kosova Büyükelçisi H.E. Ilir Dugolli ise. “Balkanlar hakkında pesimist fikirleri olan taraflar, Balkan ülkelerinin durumunun daha da kötüye gideceğini düşünmektedir. Öte yandan daha olumlu bakanlar ise durumun daha da kötüye gitmeyeceğini ve ilerleyen zamanlarda aksine iyiye gidebileceğini düşünmektedir.” Şeklinde konuştu.

BALKANLAR; TÜRKLERİN AVRUPASIDIR

Türk Koordinasyon ve İşbirliği Ajansı (TİKA) Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Balkanların Türkiye ve AB için önemine değindi ve Balkan ülkelerinde yaşanan güncel olayları tek tek sıraladı.

Son yüz yılda bölgede önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Çevik, bölgenin stratejik öneminin oldukça yüksek olduğunu belirterek AB’nin Batı Balkan ülkelerinin üyeliğine yönelik sürdürdüğü strateji hakkında bilgi verdi.

Çevik, Türkiye’nin Bölgeye yönelik diplomasisi açısından da TİKA’nın bölgedeki faaliyetlerinin çok değerli olduğunu belirtti.

Tito’nun Yugoslavya’sı dağıldıktan sonra, Belgrad merkezli 6 tane cumhuriyetin ortaya çıktığını, bu 6 Cumhuriyete, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk ve Bulgaristan’ı da dahil ettikten sonra Trakya’yı da dahil edersek, Balkanlar ediğimiz bölgenin, kabul gören 12 tane ülkeden oluşacağını ifade eden Çevik. ‘Balkan’ kelimesinin Türkçe olduğunu söyleyerek, kuzeyden gelen Türklerin Balkanları şekillendirdiğini ve etkilediğini ve bu bölgeye verilen isimin de bunun göstergesi olduğunu anlattı.

BALKANLARI KONUŞURKEN HERKES TÜRKLERE ATIF YAPMAK ZORUNDADIR

Çevik, Osmanlı’dan gelen Türk boylarının bu bölgeye yerleştiğini ve özellikle Vardar bölgesinde Oğuzlardan dolayı Türklüklüğün çok iyi yerleştiğini, Balkanlara 18 ve 19 yüz yılda  Türklerin Avrupa’sı denildiğini belirterek, 1453-1800 yılları, bölgenin Osmanlı Devleti hâkimiyeti altında olduğu ve farklı etnik ve kültürel yapıların sürdürülebilir olduğu ve saygı çerçevesinde yaşandığı bir dönem oldugunu ” vurguladı.

Osmanlı Devleti çekildikten sonra bölgedeki sorunların ve gözyaşının halen artarak devam ettiğini de sözlerine ekleyen Çevik, bir İspanyol gazetecinin şu sözlerini konuşmasına ekledi. “Hiç kimse Balkanları ve Balkanlardaki problemleri Türkler kadar iyi anlayamayaz. Balkanları konuşan herkes Türklere atıf yapmak zorundadır. Balkanları anlayabilmek için muhakkak surette Türklerle konuşmak ve onlara başvurulmak zorundadır.”

BALKANLARDA 10 MİLYON İNSAN TÜRKÇE KONUŞUYOR

“Trakya dahil olmak üzere Balkanlarda yaklaşık olarak 10 milyon Türkçe konuşan insan vardır” diyen Çevik;  Bölgedeki Müslümanların yüzde 52’si Arnavutça, yüzede 32’si Slavca, yüzde 12’si Türkçe, yüzde 4’ü de Romani dilini konustuğunu belirtti. Balkanlarda yaşayan toplumların  yüzee 18’inin Müslüman olduğunu, bölgede 55 milyon Hıristiyan Ortodoks ve 15 milyon da Müslüman bulunduğunu ifade eden Çevik,  Arnavutluk’taki toplumun;  yüzde 70’i, Makedonya’da toplumun yüzde 32’si, Bulgaristan’daki toplumun yüzde 2 6’sı, Kosova’daki toplum yüzde 90’ı, Bosna Hersek’te toplumun yüzde 60’tan fazlası Müslümandır.  

Batı Trakya’da 250.000, Romanya’da ise 100.000 Müslüman Türk yaşıyor” diyen  Çevik, yalnızca bu rakamlar bile bölgenin Türk ve Bölge siyaseti açısından ne kadar önemli olduğunu yansıttığını söyledi.

“Balkanlar bölgesinin stratejik açıdan, Türk ve Müslüman toplumların mevcudiyetinden, güvenlik açısından ve her şeyden önemlisi ise, burada şu an aramızda da bulunan ve  buraya gelen Rumeli’nin güzel insanlarından dolayı  önemli olduğunu” kaydetti.

Balkanlarda sorunlarının hala  bitmediğini, toprak, din, dil, ırk, güvenlik gibi birçok problemin bahane edilerek suni sorun çıkartıldığını ifade eden Çevik, Balkanlardaki güncel sorunları ülkeler bazında tek tek sıraladı.

Çevik, Bölgede her alanda kalkınma, refah ve barışın sağlanması icin  program ve projeler ile TİKA’nın çaliştığını ve bu anlamda da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin  dış politikasına katkıda bulunduklarını ifade etti.

TİKA, ARNAVUTLUK DEPREMİNDE  İLK GECEDEN İTİBAREN KARDEŞLERİNIN YANINDA OLDU

Çevik, 26 Kasım’da Arnavutluk’ta meydana gelen depremde 51 kişinin hayatını kaybettiği, 900 kişinin yaralandığı ve fazla sayıda evin yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’ın talimatı ile TİKA olarak depremin olduğu geceden itibaren ilk müdahale eden uluslararası kuruluş olduğunu ve kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için orada Kızılay ve AFAD ekipleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına mahallinde yer aldıklarını  söyledi.

GÖÇ TOPLUMU ÇÖKERTİYOR

Panelin moderatörlüğünü yapan SDE Başkan Yardımcısı Sinan Tavukcu da, göç konusuna dikkat çekerek, “ekonomik anlamda işssizlik ve üretken genç nüfusun sürekli Avrupa’ya göç etmesi ile ki bunun örneğini Bulgaristan ve Romanya’da gördük, bu durum toplumun çökmesine neden oluyor” dedi.

BALKAN KÜLTÜRÜNDE ETNİK AYRIMCILIK YOKTUR

SDE Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Tümgeneral (E) Dr. Güray Alpar da  Balkanların tarihsel gelişimini değerlendirirken, bireysel olarak Balkan kültüründe etnik ayrımcılığın olmadığını söyledi.

BALKANLARDA İŞSİZLİK HALA BÜYÜK SORUN

SDE Ekonomi ve Finans Uzmanı Dr. Merve Karacaer Ulusoy ve Dr. Seda Ekmen Özçelik; Balkan Ülkelerinin Ekonomik Performansı  Sorunlar ve Çözümler’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

37 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir