Iohannis: AB, ABD ve NATO temel direğimiz

*Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Bükreş’te akredite diplomatik misyon başkanlarıyla yıllık toplantıda biraraya geldi

BÜKREŞ (Gazete Balkan)- Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, geleneksel olarak düzenlenen ‘Bükreş’teki misyon şefleri ile yıllık toplantı’da konuştu.

Iohannis, 2019 yılının Romanya’da Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışan bir hükümet getirdiğini belirterek, romanya’nın dış politikadaki önceliklerini sıraladı.

Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklığın Romanya’nın dış politikasının temel direkleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Iohannis, “Dış politikamız, daha önce olduğu gibi, süreklilik ve öngörülebilirlik işareti altında olacak, ancak daha fazla tutarlılık ve tutarlılık sağlamayı amaçlayan bazı aksan ve nüanslar doğal olarak değişecektir “dedi.

AB GENİŞLEME SÜRECİ

Cotroceni Sarayı’nda Perşembe günü gerçekleşen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Iohannis, “Önümüzdeki dönem sadece zorluklarıyla değil, getireceği fırsatlarıyla da önemlidir” diyerek şöyle konuştu, “Avrupa Birliği’ne gelince, geçen yıl Başkanlığımızda kazanılan deneyimlerden yararlanmak istiyoruz. Birliğin olgun ve sorumlu bir üyesi olduğumuzu, Avrupa projesinin sağlamlaştırılmasına karmaşık hedefler dahil edebildiğimizi gösterdik. Daha güçlü bir Avrupa fikrinin sürekli destekçisi olarak, tüm Üye Devletler ve Avrupa kurumları ile dürüst ve açık bir ortaklık temelinde Avrupa projesinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağız. Daha güçlü, daha birleşik, daha rekabetçi ve kapsayıcı bir Birliğe sahip olmak, tüm vatandaşlarına daha güvenli ve anlaşılabilir olmak için çalışacağız. Bunlar aslında Sibiu Deklarasyonunun ana mesajlarıydı. Bu yüzden Avrupa’nın Geleceği Konferansına aktif olarak katılmayı planlıyoruz.”

“İklim değişikliği, dijital gündem, ekonomik büyüme veya iç pazarın derinleştirilmesi, göç ve iltica ile mücadele, iddialı Birlik bütçesi, genişleme politikası gibi Avrupa düzeyinde tüm önemli konularda ortak bir yaklaşıma ihtiyacımız var” diyen Iohannis, ilaveten şu görüşleri dile getirdi:

“Romanya, özellikle iki aday ülke olan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin başlatılması için Birliğin genişleme politikasını desteklemeye devam edecek. Genişletme metodolojisinin etkinliğinin tartışılması hiçbir durumda bu süreci engellememeli veya geciktirmemelidir. Aynı zamanda, tüm Birliğin serbest dolaşım alanı için güvenliğin artırılmasına ve tüm koşullar yerine getirildiğinde Euro Bölgesi’ne katılım için önemli ölçüde katkıda bulunacak olan Schengen Bölgesi’ne giriş için harekete geçmeye devam edeceğiz.”

“NATO BAŞARILI BİR İTTİFAKTIR”

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkesinin üç temel direğinden biri olarak nitelendirdiği NANO ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Daha eski ve daha yeni riskler, zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya olan mevcut uluslararası bağlamda, güçlü, birleşik ve verimli bir Kuzey Atlantik İttifakına duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. NATO başarılı bir askeri ittifaktır ve diğer Müttefiklerle birlikte daha da güçlü hale getirmek için çok yakın çalışmaya devam edeceğiz. GSYİH’nın yüzde 2’sini savunma için tahsis etme taahhütlerimize saygı göstermeye kararlıyız ve İttifak’ın özellikle Doğu kanadında caydırıcılığını ve savunma duruşunu güçlendirmek için harekete geçmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, Müttefiklerin Karadeniz’deki çabalarını etkilemeden Romanya, NATO’nun Ortadoğu’ya ve terörizmle mücadeleye daha fazla katılımını destekleyecek.”

ABD İLE İLGİLİ ÖNCELİKLER

Iohannis, ABD ile ilgili görüşlerini de şu şekilde aktardı:

“Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklık, politikamızda ve transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesine olan istikrarlı ilgimizin geniş bağlamında sabit kalmaktadır. İki taraflı ilişkiyi derinleştirmeye devam edeceğiz.

Ağustos 2019’da Başkan Trump ile toplantı vesilesiyle benimsediğimiz Ortak Deklarasyon tarafından belirlenen stratejik öncelikler. Mükemmel savunma işbirliğinin ötesinde, daha kapsamlı bir güvenlik tanımı ile ikili işbirliğinin genişletilmesini sürdüreceğiz. Burada siber ve telekomünikasyon güvenliği veya enerji güvenliği gibi alanlara atıfta bulunuyorum. Ticaretin teşvik edilmesi ve yatırımların artırılması, eğitim ve araştırma alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Rumen vatandaşları için vizelerin kaldırılmasında ilerleme kaydedilmesi, bir sonraki dönem için önemli hedefler.”

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Iohannis’in konuşmasında ‘Türkiye’ kelimesinin geçtiği tek cümle ise şöyle:

“Ayrıca Almanya, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya, İngiltere, Türkiye veya İsrail ile stratejik veya özel ortaklıkların ve tüm doğrudan komşularımızla olan ilişkilerin daha da geliştirilmesine özellikle dikkat edeceğiz.”

MOLDOVA

Iohannis Moldova politikalarını ise şöyle özetledi:

“Moldova Cumhuriyeti’ne gelince, Romanya’nın konumunu tekrar ediyorum: Avrupa yolu, vatandaşlarına somut faydalar sağlayabilecek kurumların derin reformunun tek ve en güvenli yoludur. Ne yazık ki, daha önce de söylediğim gibi, Kişinev’deki mevcut hükümetin bu hedefe sahip olduğuna hiç ikna olmadık. Bu nedenle, yalnızca doğrudan vatandaşlara tahsis edilmiş destek projelerine, yerel etkiye sahip projelere ve stratejik arabağlantı projelerine destek vermeye devam edeceğiz. Tam işbirliğine ancak, Avrupa yolunu, reform sürecini, özellikle de adalet, idare ve yolsuzlukla mücadele gibi içsel olarak demokratik bir yol ve öngörülebilirlik sağlayacak alanlarda devam etmeyi amaçlayan somut eylemi gördüğümüzde devam edeceğiz.

DİĞER ÜLKELER

Iohannis, Batı Balkanlar veya Doğu Ortaklığının diğer devletleri hakkında konuşurken  mevcut politikalarının geçerli olmaya devam edeceğini kaydederek şunları ilave etti;

“Daha geniş anlamda, dış politika önceliklerimiz, ekonomik olanlar da dahil olmak üzere, Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan ve Asya ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın diğer devletleri ve ilgi alanları, ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Afrika, Latin Amerika ve Karayipler. 2020’de son iki yılın açılışlarını, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde birleştirmeyi planlıyoruz. Başbakan Shinzō Abe’nin 2018 yılında Bükreş’e gerçekleştirdiği tarihi ziyaretinin sonuçlarını güçlendirecek Japonya ile ilgili stratejik bir ortaklık istiyoruz ve bu hedefin önümüzdeki yıl siyasi-diplomatik ilişkilerin yüzüncü yıldönümünde gerçekleşeceğini umuyoruz. ”

ORTADOĞU

Iohannis, Ortadoğu ile ilgili bakış açılarını anlatırken de şunları söyledi:

“Ortadoğu’daki son kriz durumu ile ilgili olarak, bildiğiniz gibi Romanya’nın konumunu zaten ifade ettik, bu yüzden ayrıntılı olarak tartışılmayacaklar. Ancak, bu krizin olumsuz etkilerinin sadece bölgesel düzeyde öngörülmediğini vurgulamak istiyorum. Avrupa ve küresel güvenlik üzerinde de etkileri olabilir. Bu nedenle, diyalog, müzakere, bu alandaki istikrar ve yeniden yapılanma çabaları devam etmeli ve tüm ortaklarımız bu amaç için harekete geçmeye çağırmalıdır. Romanya, daha fazla yer alması gereken Avrupa Birliği’nin, stratejik ortaklarının ve uluslararası toplumun durumu rahatlatma, diyalog kurma ve sürdürülebilir çözümler arama çabalarını destekliyor.

Irak’ta, İran’da ve Libya’da olduğu gibi Ortadoğu, Avrupa, ABD veya diğer bölgelerden vatandaşlara barış ve güvenlik getirebilecek çözümlere ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Sadece Suriye’de, Yemen’de değil, aynı zamanda Romanya’nın tutumunun değişmediği Ortadoğu Barış Sürecinde de ilerleme gerekiyor. ”

5 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir