BU KARARLARA UYMA MECBURİYETİMİZ VAR!: Romanya’da COVİD-19’u önleyici tedbirler yönetmeliği

*Romanya’da İçişleri Bakanlığı çoğu hükümleri 22 Mart akşamı saat 22.00’de yürürlüğe girecek bir dizi tedbirler kararı yayınladı, kişilerin sokağa çıkma hareketi bazı kurallara bağlandı

BÜKREŞ (Gazete Balkan)- Romanya’da İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günü “COVID-19’un yayılmasını önleyici tedbirler hakkında” başlığı ile bir yönetmelik yayınladı. 11 maddelik Yönetmeliğe göre, aşağıdaki tedbirler alındı:

Madde 1- Diş hekimi muayenehanelerinde acil durumlar hariç tüm faaliyetler 22 Mart saat 22.00’den sonra askıya alınacak.

Madde 2- Gıda, temizlik, eczacılık ve ürünleri satıcıları hariç olmak üzere perakende alış veriş merkezlerindeki diğer perakende satış ve hizmet faaliyetleri 22 Mart saat 22.00’den sonra askıya alınacak.

Madde 3- İnsanların evleri dışındaki hareketleri COVID-19’un yayılmasını önleme tedbirleri ve herhangi bir grup insanın oluşmasını engellemek için sadece genel önlemlere uygun olarak yapılacak. Birlikte yaşamayan kişilerden en fazla üç kişi biraraya gelebilecek.

Madde 4 – 06.00 ve 22.00 arasında, ev / ev dışındaki kişilerin hareketinin sadece aşağıdaki nedenlerle yapılması tavsiye edildi:

 a) Mesleki faaliyetin gerekli olduğu ve ertelenemediği veya uzaktan gerçekleştirilemediği durumlarda, evden işyerine gitmeyi amaçlayan seyahatler;

b) Kişi ve evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile seyahat etmek,

c) Ertelenemeyen veya uzaktan gerçekleştirilemeyen sağlık hizmetleri için seyahat;

d) Çocuğa bakmak / ona eşlik etmek, yaşlılara, hasta ya da özürlülere yardım etmek ya da bir aile üyesinin ölümü gibi haklı nedenlerle yer değiştirmek;

e) Evlerin yakınında, insanların bireysel fiziksel aktiviteleri ve evcil hayvanların ihtiyaçları ile ilgili kısa gezinti yapmak.

Madde 5-

1-23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren insanlar Saat 22.00 -06.00 arasında ancak aşağıdaki nedenlerle  bir yerden diğer bir yere gidebilir;

2-Kişiler, mesleki faliyet için hareket ettiğini doğrulayıcı çalıştıkları işyerlerinin, resmi makamların verdiği izin belgeleri veya sorumluluğun kendine ait olduğunu bildiren belge ile bir yerden diğer bir yere gidebilir

3- Kişisel menfaat için hareket edilmesi halinde kişiler önceden hazırladıkları bir bildirim belgesini yetkili makam personelinin talebi üzerine göstermekle sorumludur;

4- Kendi sorumluluğuna ilişkin beyan ise, adı ve soyadı, doğum tarihi, ikamet yeri / hanehalkı / mesleki faaliyet yeri, seyahat nedeni, tamamlanma tarihi ve imzayı içermelidir.

 (5) Uygulama, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Romanya saati ile saat 22.00’de başlayacak;

Madde 6-

1-Yabancı ülke vatandaşları ve vatansızların ülkeye girişleri veya Romanya topraklarından transit geçişleri yasaktır.

2- İstisna olarak, Romanya topraklarında aşağıdaki kategorilere ait yabancı vatandaşların ve vatansız kişilerin girişine izin verilir:

 a) Romanya vatandaşlarının aile üyeleri;

 b) Romanya’da ikamet eden, Avrupa Birliği’nin diğer Üye Devletlerinin veya Avrupa Ekonomik Alanının veya İsviçre Konfederasyonu’nun vatandaşlarının aile üyeleri;

c) Hükümet Acil Durum Yönetmeliği uyarınca Romanya makamları tarafından verilen oturma izni veya ikamet iznine eşdeğer bir belge sahibi olan kişiler.  Avrupa Birliği yasalarına göre, yeniden yayımlanan değişiklikler ve tamamlamalar ile birlikte yeniden yayımlanan Romanya’daki yabancıların rejimi ile ilgili 194/2002 veya diğer devletlerin yetkilileri tarafından yayınlanan bir belge sahibi olan kişiler;

 d) Vize, oturma izni veya eşdeğer bir belge ile kanıtlanmış, mesleki çıkarları olan kişiler;

 e) Diplomasi veya konsolosluk personeli, uluslararası kuruluşların personeli, askeri personel veya insani yardım sağlayabilecek personel;

 f) Konsolosluk koruması verilmesi nedeniyle ülkesine geri gönderilenler de dahil olmak üzere transit yolcular;

 g) Zorunlu gerekçelerle (tıbbi veya aile) seyahat eden yolcular;

 h) Uluslararası korumaya veya diğer insani nedenlere ihtiyaç duyan kişiler.

Uygulama 22 Mart 2020, Romanya saatiyle 22: 00’dan itibaren başlayacaktır.

 Madde 7-

 1) Yetkili makamların onayı olmadan yerleştirildikleri yerden ayrılan COVID-19’un yayılmasını önlemek için bir önlem olarak evde izole edilen bireyler, artan bulaşıcılık riski taşıyan kişiler olarak kabul edilir ve asayiş kuvvetleri tarafından koruma amacıyla kurumsal karantinaya alınır.

 2) Yetkili makamların onayı olmadan yerleştirildikleri yerden ayrılan COVID-19’un yayılmasını önlemeye yönelik bir önlem olarak karantinaya alınan kişiler 14 günlük yeni bir süre için karantinaya alınır.

 3) (1) ve (2) paragraflarına göre verilen tedbirler, kişileri kontrasepsiyon veya cezai sorumluluktan muaf tutmaz.

 4) Önlemler, bu askeri tüzüğün, Romanya Resmi Gazetesi, I. Bölümde yayımlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

 Madde 8-

1) Yerel kamu idaresi yetkilileri, 65 yaşın üzerindeki kişilerin kayıtlarını, destekçileri veya başka bir yardım olmaksızın belirlemek ve konut dışında maruz kalmalarını en aza indirgemek için destek sağlamakla yükümlüdür.  .

 2) Kayıtlar, müdahalenin koordinasyonu ve yönetimi için haftalık olarak ilçe merkezinde / Bükreş belediyesinde güncellenir ve raporlanır.

 3) Acil durumlara ilişkin yerel, ilçe ve Bükreş komiteleri, paragraf (1) ‘de belirtilen kişiler için destek yollarını belirler.

 4) Önlemler, bu askeri tüzüğün, Romanya Resmi Gazetesi, I. Bölümde yayımlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

Madde 9 –

1) Romanya’nın Resmi Gazetesinde 18 Mart 2002 tarihli Kısım I’de yayınlanan bazı ilk yardım önlemleri ile ilgili kişilerin toplulaştırılması ve bazı malların sınır ötesi hareketi ile ilgili 1/2020 sayılı Askeri Yönetmelik 2020, aşağıdaki gibi tamamlanmıştır:

 1. Madde 2’de, aşağıdaki içeriğe sahip iki yeni paragraf, paragraf (2) ve (3) eklenmiştir:

 “(2) Hizmetler, ibadet yerlerinde kilise / din görevlileri tarafından kamuya açık olmadan görevlendirilebilir, işler medyada veya çevrimiçi olarak iletilebilir.

 (3) Özel karakterli (vaftiz, düğün, cenaze törenleri) dini / dini eylemler, en fazla 8 kişinin katılabileceği törenlerde ve hasta inananların ikametgahlarında görevlendirilebilir ”.

 2. 4. maddenin 2. paragrafından sonra, aşağıdaki içeriğe sahip yeni bir paragraf, 3. paragraf eklenir:

 “(3) İzin verilen azami kapasitesi 2,4 tondan fazla olan yük taşıtlarının sürücüleri için (1) ve (2) paragraph hükümleri uygulanır”.

3. 5. maddenin 2. paragrafından sonra, aşağıdaki içeriğe sahip yeni bir paragraf, 3. paragraf eklenir:

 “(3) Paragraf (1) ‘de belirtilen yasaklara ilişkin diğer istisnalar Sağlık Bakanı’nın emriyle belirlenir.”

 (2) Önlemler, bu askeri tüzüğün, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I’de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

Madde 10. –

1) Bu askeri tüzük hükümlerinin uygulanmasını ve uygulanmasını sağlama görevlileri:

 a) 1. ve 2. maddelerde öngörülen önlemler için Romanya Polisi, Romanya Jandarması, yerel Polis, Ulusal Mali İdare Ajansı, Ulusal Tüketici Koruma Kurumu ve yerel kamu idaresi yetkililerinin liderleri;

 b) Madde 3-5 ve7’deki önlemler için Romanya Polisi, Romanya Jandarması, Yerel Polis;

 c) 6. maddedeki görevler için Romanya Sınır Polisi;

 (2) 1 – 7 nci maddelerde belirtilen ilk acil durum önlemlerine uyulmaması, müteakip olarak değiştirilen ve tamamlanan Acil Durum Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, disiplin, hukuk, kontra-konvansiyonel veya cezai sorumluluğa yol açacaktır.

 (3) Paragraf (1) ‘de belirtilen kurumların personeli, müteakip değişiklikler ve tamamlamalar ile birlikte, 1/1999 sayılı Acil Durum Yönetmeliği’nin 29. maddesi hükümlerine göre, ihlalleri uygulama ve yaptırım uygulama yetkisine sahiptir.

Madde 11 –

1) Bu askeri tüzük, Romanya Resmi Gazetesinde Bölüm I’de yayınlanmıştır.

2) Görsel-işitsel medya hizmet sağlayıcıları, yayın tarihinden itibaren en az 2 gün boyunca, bu askeri yönetmeliğin içeriği hakkında düzenli olarak yayın yapan mesajlar aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür.


İçişleri Bakanı Ion Marcel Vela, Devlet Sekreterleri Bogdan Despescu ve Raed Arafat ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Vela, “Bu savaşa devam etme gücümüz var. Vatandaşlara tüm polislerin ve spekülatörlere karşı savaşanların görevde olduğunu garanti ederim” dedi.
10 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir