SAİT ÖZDEMİR-DİKENLER ARASINDAN GÜLÜ SEVMEK

Malum bu aralar evde kalmak mecburiyetindeyiz. Evde kal Türkiyem. Zaman zaman nefes almak için bile olsa balkona çıkıp bahçeye bakıp güzel günler umut ediyorum.

Bu gün yine balkondan bahçedeki güllere baktığımda tomurcuklandıklarını gördüm ve gül üzerine bir yazı yazmak geçti aklımdan.

Gül’ü sevmeyen yoktur zannedersem. Neden gül çünkü gül sabırdır. Dikenlerin arasından dallardan mis gibi gonca gonca güller çıkarır. İşte mutluluklarda böyledir.

Hiçbir şey dertsiz, sıkıntısız ve kedersiz elde edilmez. Nasıl ki dikenlerin arasından gül çıkıyorsa, meşakkat ve sıkıntıların ardından da gül mîsâli güzelliklere kavuşulur inşaallah.

Hayatımız da bir güle benzer. Dünya hayatıda bu gülün dikenli bölümü; âhiret hayatı da, gülün asıl dikensiz olanıdır. Dünyada çekilen bu çile ve ızdıraplar, âhirette toplayacağımız hakîkî gülün dikenleridir.

Dünyada üzüntü ve sıkıntılara sabırla tahammül gösterenler, âhirette gülleri dikensiz olarak devşirecekler ve umdukları ebedî saâdete kavuşacaklardır inşaallah.

Hazret-i Mevlânâ ne güzel buyurur:“Gülün güzel kokulu olması, onun dikenlere katlanmasıdır. Zîra gülün dostu dikendir.”

Gül, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sembolüdür. Yani güllerin şâhı, Peygamber Efendimiz (s.a.v)dir.

Şeyh Sâdî, Gülistân adlı eserinde şöyle bir hikâye anlatır:

Bir kişi hamama gider. Hamamda dostlarından biri, kendisine temizlenmesi için güzel kokulu bir kil verir. Kilden, rûhu okşayan enfes bir koku yaylır. Adam kile sorar: A mübârek! Senin güzel kokunla mest oldum. Haydi, söyle, sen misk misin, amber misin?

Kil ona cevâben şöyle der: Ben misk de, amber de değilim. Bildiğiniz, alelâde bir toprağım. Lâkin bir gül fidanının altında bulunuyor ve gül goncalarından süzülen şebnemlerle her gün ıslanıyordum.

İşte hissettiğiniz gönüllere ferahlık veren bu koku, o güllere aittir.”

Toprak ne demişti:“Ben bir gül ağacının altının toprağıyım. O koku benden değil güldendir. Üstümdeki gülün kokusu bana sindi. Onun için gül kokarım.”

Gül kokulu dostlara selam olsun.

Kalın sağlıcakla…

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir