Hamdi YILMAZ – Almanya ve Avusturya’nın beslediği Osmanlı basın kuruluşları

Lawrens Arap çöllerinde cirit atarken, Bab-ı Alî’de fink atan yoldaşları, arkadaşları, yurttaşları, çağdaşları vardı. Lawrens’in çağdaşlarının beslemelerini bugün biliyoruz. Bakın o dönemin besleme medya kuruluşları hangileri imiş. Bundan bir kaç yıl önce Rehan Gündoğmuş, Grundlagen der deutschen Kaukasus’un “Turkei Politik”adlı eserinden bir derleme. Bu derlemeye göre:

“26 Eylul 1914 tarihinde Büyükelci Wangenheim’in Alman Başbakanlığı’na göndermiş olduğu raporunda, Osmanlı üzerinde Almanların etkinliğinin sağlanması için 10 Türk Gazetesine 1000 Ltq. (O zamanki Alman para birimi) para ödendiği belirtilmis.

Aynı Wangenheim 15 Ekim 1914 tarihli raporunda ise Mehmet Zeki beyin ‘La Defense Nationale’ Dergisinin Berlin’deki Sanayi ve Ticaret Bankası’ndan (Bank fur Handel und Industri ) yardım (!) aldığını yazmış.

Wangenheim, Rusların Turuncu Kitap siyasetine yollama yaparak, Alman ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarının gözlerini açmalarını ve Osmanlının, Arap dünyasının, Akdeniz, Karadeniz Bölgesinin, Balkanların, İran’ın Arap bölgesinin ve Magrip ülkelerin medyasının yemlenmesine işaret ederek, yürütülmesi gereken Alman Medya politikasının neler olması gerektiğini hep bu raporları vasıtasıyle Başbakanlığa iletmis.

Pallavicinis’in 25 Subat 1915 tarihinde Medyayı yemleme ve bu yöntem ile Türk Kamuoyunu etkileme politikası çerçevesinde 1908 senesinden beri İkdam Gazetesi’ne aylık 50 Napoleons, yıllarca Turqui Gazetesine aylık 22 Napoleons ve 70 Piaster, Jeune Turk’e her ay 20 Napoleons, savaşın başlamasından beride Ceride-i Havadis gazetesine aylık 5 Napoleons. Büyükelçiliğin marifetiyle Berlin’deki Bankadan yemlenen La Defense Nationale dergisine ise Pallavicini her ay 100 Napoleon ödemiş.

Medyamızı, Almanların yemlemesine ilaveten, Avusturya – Macar İmparatorluğu’nun her yıl yemlediği gazeteler ise şu sekilde; İkdam 1000 Ltq. (Almanlardan da alıyor), Sabah 1000 Ltq., Tanin 1000 Ltq., Tasvir-i Efkar 500 Ltq., Tercüman 500 Ltq.

Bunların dışında Avusturya – Macar İmparatorluğu’nun gönderdiği belgelerden Vakit, Hilal Gazetelerinin de yemlendiği anlaşılmakta.”

Varnalı Bulgar Yahudisi 33 dereceli Farmason Avram Benaroyas da Yunan gazetesinde yazdığı anılarında Zekeriya Sertel’in resimli ay dergisine 30 bin dolar verdiğini yazmıştı. Bugünkülerin foyası ise Karen Fog beslemelerinin deşifresi ile kısmen ortaya erken çıkmıştı.

(Bu yazı 01 Eylül 2012 tarihinde yayımlanmıştır)

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir