‘Yolsuzluk yabancı yatırımcıları bezdirdi’

*ABD Dışişleri Bakanlığı Bulgaristan’daki yabancı yatırımcılarla ilgili rapor hazırladı

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı Bulgaristan’da yatırım ortamı hakkındaki yıllık raporda, “Bulgaristan’daki yabancı yatırımcılar önündeki en ciddi sorunlar arasında yolsuzluk, yavaş işleyen adalet sistemi ve sık sık kanun değişiklikleri nedeniyle öngörülemez bir hal alıyor” diye belirtildi.

Raporda, “Yabancı yatırımcıların Bulgaristan’da hukukun üstünlüğü konusunda endişeleri devam ediyor. Özellikle enerji sektöründeki büyük altyapı projelerinde yolsuzluk yaygın. Yatırımcılar, yasaların sık sık değişmesi nedeniyle öngörülemez olduğu ve yavaş işleyen yargı sistemi gibi yatırımı engelleyen başka sorunların varlığına da işaret ediyor” denildi.

İsimleri verilmeyen Amerikan şirketlerinin Bulgaristan’ın enerji pazarına girme girişimlerinde yasal engellerle karşılaşmalarına dair örnekler veriliyor. Rapor, hükümetin özel şirketlerle sözleşmelere uyumu hakkında da sorular gündeme getiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’da küçük çaplı yolsuzlukla mücadelede elde edilen başarıları da bildiriyor. Ancak belgede, özellikle kamu alımları ve Avrupa Birliği (AB) fonlarının dağıtımında üst düzey yetkililerde yolsuzluğun yaygın olduğu belirtiliyor.

Raporda “Bulgaristan’da yasal bir çerçeve, yolsuzlukla mücadele eden kurumlar ve yolsuzluğa karşı cezalar olmasına rağmen, kanunları uygulama kapasitesi sınırlı kalıyor. Yetkililer genellikle kanıtlanması kolay küçük davalarla ilgilenir ve üst düzey yetkililere karşı açılan davalar genellikle seçilmiş şahıslara karşı veya siyasi saikli davalar olarak görülüyor ve genellikle uzun yargılamaların ardından beraatla sonuçlanıyor” diye yazıyor.

Varılan sonuçlardan biri şöyle özetleniyor: “Bulgaristan’daki düzenleyici çerçeve, karmaşıklık, şeffaflık eksikliği, keyfi ve zayıf uygulama ile karakterize edilir. Bu faktörler yolsuzluk için ön koşullar yaratır”.

Raporda, yolsuzlukla ilgili belirtilen sorunların yanı sıra, Bulgaristan’ın ucuz iş gücü ve düşük kurumlar ve gelir vergisi nedeniyle birçok yatırımcı tarafından cazip bir hedef olarak görüldüğü belirtiliyor. Belgede, “ekonomik büyüme oranını ve emek üretkenliğini önemli ölçüde geride bırakan” olarak tanımlanan istikrarlı ücret artışının bu avantajı zayıflatabileceği belirtiliyor.

Raporda COVID-19 salgınının Bulgaristan ekonomisinde yarattığı sorunların yanı sıra hükümetin sonuçlarının üstesinden gelmek için aldığı önlemler de dikkate alınıyor. Makine mühendisliği, turizm, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerin ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çekilirken, bilişim sektörünün iyi sonuçlar verdiği kaydediliyor.

Raporda Bulgaristan’ın, Avro Bölgesinin bekleme odası olarak bilinen ERM II Döviz Kuru Mekanizmasının bir parçası olduğu da bildirildi. Raporun devamında şu ifadelere yer veriliyor: “En iyi senaryoya göre, avronun kabulü önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olsa da, Avro Bölgesine başarılı bir giriş döviz kuru riskini tamamen ortadan kaldıracak ve Bulgaristan’ın bazı önemli ticaret ortaklarıyla işlem maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacak”. (Kırcaali Haber)

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir