SAİT ÖZDEMİR & Kendini Yetiştirmek

Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflâtun

İskoçyalı tarihi roman yazarı ve şairi, Sir Walter Scott ”İnsan için en güzel terbiye, insanın kendine verdiği terbiyedir ”der.

Terbiye; sözcük olarak çoğalma, büyüme, gelişme ve geliştirme gibi anlamlara gelir. Kendimize saygı göstermek, kendimizi geliştirmek, bence gerçek görevimiz bu olmalıdır. Kendimize saygı gösterirsek, başkalarına da aynı saygıyı gösteririz. Benim bu yaptığım eylemler karşısında başkalarının da bana saygı göstermelerini sağlamış olurum.

Hayatın her alanında böyle değil mi değerli dostlar. Anne ve baba olduğumuzda çocuğumuzu daha iyi eğitip yetiştirebilmek terbiye etmek için çocuğumuz daha doğmadan kendimizi anne ve baba olmaya hazırlamamız ve yetiştirmemiz gerekir.

Terbiye, insanın anne karnında var oluşuyla başlar. Annenin yavrusunu sıhhatli bir şekilde besleyebilecek biyolojik yapısı, psikolojik yönelişi, zihniyeti, ilmî birikimi, inanç ve değer anlayışı, yavrunun inşasında önemlidir.

 Zamanın birinde bir anne iki yaşına gelmiş çocuğunun eğitimine ne zaman başlaması gerektiğini öğrenmek için bilge birine danışmaya gitmiş. Bilgenin yanına vardığında çocuk eğitimine ne zaman başlanması gerektiğini sormuş. Bilge çocuğun kaç yaşında olduğunu sorduğunda iki yaşında cevabını vermiş. Bilge biraz düşündükten sonra iki yıl geç kaldınız diye cevap vermiş. Ebeveynlik anne karnında başlar.

Öğretmenlik hayatında da böyle değil mi değerli dostlar, en iyi öğretmenler kendini bilgi ile donatmış kendi kendini yetiştirmiş ve bu bilgiyi en güzel şekilde öğrencisi ile paylaşmış ve öğrencisini de bizzat konunun içine çeken öğretmenlerdir. Okullarda alınan eğitim edinilen terbiye sadece bir başlangıç oluşturur. Bu bilgilerin zihne nakşedilmesi için sürekli bir çalışma ve okuma kendimizi geliştirme çabası içerisinde olmak gerekir. Kısacası hayat boyu öğrenme gerekir.

Fransız Eğitimci Jules Payot İrade Terbiyesi için ” Kendi gücünü hissetmek, iyi eğitilmiş bir insan olmak, çevresine ve ülkesine büyük hizmetler vermek için muhteşem bir şekilde hazırlanmış olmak ”der.

Gençler açısından olaya baktığımızda her gencin, ‘kendini yetiştirmek’ ya da en iyi şekilde yetişmek için bir hedefi olmalıdır. Kısa ve uzun vadede ne istediğine karar vermelidir. Aldığı eğitimi kültürel, dini, bir eğitim ile devam ettirmelidir. Hayatı ve eserleriyle toplum üzerinde etkili olan kişileri dinlemeli ve gerekli konularda, onlardan nasihatler almalıdır.

 ‘Nasihat, dünyanın en pahalı hazineleri kadar kıymetli olduğu halde, ekseriya pek ucuza satılır. der’(Hz. Ali)  efendimiz.

 Peygamber efendimiz(S.A.V) kişinin yaşam tarzı olarak tanımlanabilen ‘din’ kelimesi için şöyle buyurmuşlardır: ‘Din nasihatten ibarettir. Sordular: – Kimin için ey Allah’ın Resulü?   “ Allah için, Kitabı için, Resulü için, Müslümanların önderleri ve hepsi için. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir, ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir kusur görürse bunu ondan gidersin. ’( Tirmizi, Birr, 17,18)

Kalın sağlıcakla

,

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir