Büyükelçi Aramaz, Gazete Balkan Kataloğuna yazdı

*Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Gazete Balkan’ın gerçekleştirdiği’ 13. Başarılı Türk Firmaları Ödül Töreni’ dolayısı ile yayınladığı “TOP 1000” başlıklı kataloğa oldukça önemli bir değerlendirme yazısı yazdı

Büyükelçi Aramaz’ın, “Türk Toplumu içindeki dayanışma ve etkileşim Romanya’ya ve ikili ilişkilerimize değer katmaya devam etmektedir” başlıklı yazısı aynen şöyle:

“Ekonomik ilişkilerimiz, Türkiye-Romanya işbirliğinin temel sütunlarından birini oluşturmaktadır. Dost ve komşu Romanya’nın çoğulcu demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine geçişiyle güç kazanan ticaret ve yatırım ilişkilerimiz bugün örnek bir seviyeye gelmiştir. Romanya’daki Türk yatırımlarının değeri 7 milyar Doların üstünde seyretmekte olup; karşılıklı ticaret hacmimiz ise 2019 sonu itibarıyla 6,9 milyar Dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimiz, küresel salgın koşullarının hakim olduğu 2020 içinde dahi seviyesini korumuş; Temmuz sonu itibarıyla 3,51 milyar Doları bulmuştur. Sözkonusu veriler ülkemizi Romanya’nın AB bloku dışındaki en büyük ortaklarından biri yapmaktadır.

Bu başarıda iş dünyamızın dinamik ve kurumsal yapısı ile Romanya’nın dünyayla bütünleşme çabaları ve gayretlerine zamanlı yanıt verebilme becerisi başrolü oynamıştır. Diğer taraftan, Romanya’ya 1989’dan sonra gelen Türk toplumunun her alanda attığı sağlam adımlar özel sektörümüzün varlığını daha güçlendirmiştir. Romanya’da Türkçe yayın yapan basın organlarımız, başarımızın bu boyutunda önemli paya sahiptir. Şirketlerimizin sesi onların sayesinde daha fazla duyulmuş, görünürlükleri onların çabalarıyla daha fazla artmıştır.

Farklı müesseselerimizin sürekli işbirliğinin olumlu sonuçları ortadadır. Bir taraftan Türk yatırımcılar bu dost ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunurken, diğer taraftan eş zamanlı olarak Romanya, Türk iş dünyasının Avrupa’daki ağırlık merkezi haline gelmiştir. Kamuoyumuzu oluşturan farklı unsurların bu ülkede tesis etmeyi başardığı eşgüdümlü etkileşim hem iş dünyamızın, hem dost ve müttefik Romanya’nın yararına sonuçlar üretmeye devam etmektedir. Romanya’daki Türk varlığını oluşturan müesseseler arasındaki sinerji, hem gönenç ve kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasına, hem insandan insana ilişkilerimize artı değer katmaktadır. Türkiye-Romanya ilişkileri, bu verimli ve karşılıklı güvene dayalı zemin üzerinde ilerlemeye devam etmektedir.

Gazete Balkan’ın artık gelenek halini almış olan başarılı firmalarımıza ödül töreni, Romanya’daki mevcudiyetimizin ürettiği sinerjinin göze çarpan göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Ödül töreni, hem kendi sektörlerinde ayrı ayrı başarı öykülerini yazmaya devam eden şirketlerimizin birlikte sunduğu kollektif tabloyu göstermesi, hem Türk basını ve Türk iş dünyasının etkileşiminin devamı bakımından takdire şayan bir girişimdir.

Gazete Balkan Ödül Töreni, şirketlerimizin veri tablolarını ortaya koymak suretiyle hem tetkik, hem ayrıntılı gözden geçirme imkanı vermekte; bu yönüyle Türk yatırım ve ticaret varlığına ilişkin resmi veri çalışmalarımızı da bütünleyici bir işlev üstlenmektedir. Türk özel sektörünü her yıl biraraya getirerek, şirketlerimizin çalışmalarını sektörler bazında karşılaştırmalı olarak gözden geçirilmesi fırsatı sunmaktadır. Böylece, Türk iş dünyasının Romanya ekonomisinin içinde edindiği saygın konumu geliştirerek sürdürecek düşünce egzersizi için uygun bir platform teşkil etmektedir.

Türkiye ile Romanya arasındaki yakın ve güçlü ilişkilerin geleceğe taşınmasında en önemli rol Ankara ile Bükreş arasındaki dostluk köprüsüne düşmektedir. Romanya’yı üs edinen iş insanlarımız ve Romanya’da Türkçe yayın yapan basın kuruluşlarımız bu dostluk köprüsünün köşe taşlarını oluşturmaktadır. Gazete Balkan Ödül Töreninin ülkelerimiz ve insanlarımız arasında kurumsallaşmış, sağlam ve çok boyutlu etkileşimin önümüzdeki on yıllara aktarılmasına değerli katkılarda bulunacağına inanıyorum.

Gazete Balkan Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hamdi Yılmaz’a gerek bugüne kadar ortaya koyduğu emek, gerek ödül törenini pandemi koşulları altında dahi olsa gerçekleştirmek için sarfettiği takdire şayan gayret için teşekkür ediyorum.

Füsun Aramaz – T.C. Bükreş Büyükelçisi”

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir