FUEN’in girişimleri Romanya’da endişe uyandırdı

*Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) Minority SafePack adlı Halk Girişimi Romanya’da endişe ile karşılandı

BÜKREŞ (Gazete Balkan)- Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) 5 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu’na sunduğu ”Minority SafePack” adlı Avrupa Halk Girişimi’nin dokuz noktasına isnat edilen yasama önerileri 14 Aralık 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda ele alındı.

30 civarında parlamenterin görüş açıkladığı oturumda konuşan Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve FUEN Başkanı Lorant Vincze, ”1,1 Milyonu aşkın AB vatandaşı Erkek ve Kadın Vatandaş Minority SafePack adlı Halk Girişimi için imza verdi. Avrupa Komisyonu bu insanlara ve onların beklentilerine kulak vermek zorundadır. Bu insanlar, ulusal azınlıklar ve dilsel topluluklar arasındaki dil kaybına ve demografik dönüşüme karşı çıkılmasını talep etmekteler” dedi.

Böylece Minority SafePack ddlı Halk Girişimi Azınlık Meselelerini Avrupa gündemine oturturken, Rumen basını “SafePack adlı Halk Girişimi, etnik ayrılıkçılığa giden yol mu yoksa azınlık haklarının sağlamlaştırılması mı?” diye sorarak konuyu Rumen parlamenterlerin oyu çerçevesinde sorgulamaya başladı.

Rumen parlamenterlerin durumu şöyle özetlendi:

“Budapeşte ve UDMR tarafından güçlü bir şekilde desteklenen Azınlık Vatandaşların Haklarına İlişkin SafePack girişiminin Avrupa Parlamentosu Kararı alınarak kabul edilmesi, nihai hedefleri hakkında çelişkili tartışmalara yol açmıştır. Bazı Romen milletvekilleri etnik ayrılıkçılığa giden yolun açık olduğunu, diğerleri ise azınlık haklarının güçlendirildiğini vurguladılar. Seçilen USR-PLUS çoğunluk lehte oy kullanırken, PNL ve PSD’den gelenlerin çoğunluğu çekimser kaldı.”

Geçmişte FUEN girişimi hakkında Romanya ve Slovakya tarafından açılan davalardan sonuç alınamadığı bilgisini vererek, “Bu konu Rumen yetkililerin geçmişte buna karşı çıktığı tartışmalı bir konudur. Aslında, Romanya ve Slovakya, AB Genel Mahkemesinde eski girişime dava açtılar, ancak Avrupa Mahkemesi girişimcilerin lehine karar verdi, bu da çabalarının yeniden başlamasına ve azınlıklar için AB düzeyindeki mevzuatın güçlendirilmesi önerisine yol açtı. Yani, Brüksel devletlerden azınlıklarla ilgili yerel yasaları (kültürel konular, dil, medyaya erişim) değiştirmelerini isteyebilir” yorumunu yapan Adevarul Gazetesi

“UDMR tarafından FUEN aracılığıyla desteklenen girişim ne sağlıyor?” sorusunun cevabını aradı.

Haberdeki bazı satırbaşları ise söyle sıralandı:

*Girişimcilerin istediği ilk şey, kamu yönetimi, kamu hizmetleri, eğitim, kültür, yargı, medya, sağlık, ticaret ve korumada bölgesel ve azınlık dillerinin kullanılması yoluyla dil ve kültürel korumanın güçlendirilmesidir. Kısaca, FUEN’in yöneticileri, AB’nin, koruma önlemlerini “entegre bir dizi politika önlemi” yoluyla güçlendirmede Üye Devletlere rehberlik etmesini istiyor. 

*Bu arada Romanya, mahalli idare kanunu ile bazı azınlıklar mensubu vatandaşlarının en az yüzde 20’sini temsil ettiği mahalli idare birimlerinde ilgili dilin idarede ve yargı sisteminde kullanılması sağlanmıştır.

*Şu anda siyasi kaynaklar “Adevărul” a yaptığı açıklamada, UDMR’nin, PNL ve USR-PLUS belediye başkanlarının seçimine dönüşü iki turda tartışması halinde, yerel yönetimde bir dil kullanımı için barajın yüzde 10’a indirilmesini tartışmak istediğini iddia ettiğini söyledi.   *İmzacı AB Vatandaşlarının girişimi aynı zamanda bir Avrupa Dil Çeşitliliği Merkezi’nin yanı sıra kültürel ve dilsel çeşitliliği teşvik etmek için kuruluşlara fon sağlanması çağrısında bulunmaktadır. Bu merkez aynı zamanda Üye Devlet yetkililerinin “ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde politika ve önlemler hazırlamasına” ‘yardımcı olabilir’. Dahası, girişimin yöneticileri paranın Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla ulusal ve dilsel azınlıklara gidebilmesini talep ediyor.

*Diğer bir husus, ana ülkelerdeki kanallara erişime izin vermek veya bir azınlığın belirli bir dildeki basınını desteklemek için yasal müdahaledir, böylece doğru bilgiye erişebilir. Son olarak, talep edilen önlemlerle, girişimin yarışmacıları, yolun bölgesel özerkliğe yol açan iddialara açık olduğunu iddia ediyorlar.   

*Birkaç gün önce yapılan Avrupa Parlamentosu oylamasında 524 oy lehte, 67 aleyhte ve 103 çekimser oy çıktı. Bu da girişimin Avrupa vatandaşlarının inisiyatifinden başlayarak hangi eylemleri başlatacağına karar veren Avrupa Komisyonu masasına gittiği anlamına geliyor.   

*”Vatandaş girişimi için” Rumen parlamenterler şu şekilde oy kullandı. Winker (UDMR), Vincze Lorant (UDMR) Vlad Botos (USR-PLUS), Dacian Ciolos (USR-PLUS), Dragoş Pîslaru (USR-PLUS), Nicu Ştefănuţă (USR-PLUS), Ramona Strugariu (USR-PLUS), Dragoş Tudorache (USR-PLUS) ve Corina Creţu (Pro Romanya).

*Rumen milletvekilleri arasında yalnızca Traian Băsescu, Eugen Tomac ve Marian-Jean Marinescu “karşı” oy kullandı.  

Liberaller’den, Vasile Blaga, Rareş Bogdan, Daniel Buda, Cristian Buşoi, Gheorghe Falca Mircea Hava Dan, Motreanu Siegfried Mureşan ve Vlad Nistor, aynı zamanda birçok PSD üyeleri (Carmen Avram, Dragoş Benea, Maria Grapini, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Dan Nica ve Mihai Tudose) ve Cristian Ghinea (USR-PLUS).

Paradoksal olarak, Daniel Buda ve Mihai Tudose gibi milletvekilleri girişime karşı çıktılar.    *Örneğin, oylama gününde Buda konuştu ve azınlık hukukunun her devletin iç kararlarının meselesi olduğunu söyledi:

Buda, “Avrupa Vatandaşlarının Azınlıklarının Güvenli Paketi girişimi, ulusal azınlıkların haklarını korumaya yardımcı olacak bir araç olabilir, ancak herhangi biri siyasi eylem, özellikle Avrupa düzeyinde, sağlam temellere dayanan bir yasal temele sahip olmalıdır. Avrupa Birliği antlaşmalarına göre, ulusal azınlıklara mensup kişilerin korunması, bu konuda ulusal mevzuatı kabul etme yükümlülüğü bulunan her devletin siyasi ve anayasal yapısının bir parçasıdır. Dolayısıyla, antlaşmalarda, Avrupa Komisyonu’nun, ulusal azınlıklara mensup kişilerin haklarına sahip olabilecek normatif eylemleri kabul etmesine izin verecek yasal bir dayanak bulunmamaktadır. İlgili tüm aktörleri, 17 ulusal azınlığın parlamentoda özel koşullarda yasal temsiline sahip olduğu Romanya’daki iyi örnekleri, seçim barajını doldurmadan izlemeye çağırıyorum ” şeklinde konuştu.

*Öte yandan Tudose, Kasım ayında yaptığı bir konuşmada, açıkça SafePack için “Avrupa’da etnik ayrılıkçılığı teşvik edecek” dedi.

“ALMAN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”

Romanya milletvekillerinin oylamaya ilişkin iddiaları Adevarul, Azınlık SafePack’inde mümkün olduğunca çok milletvekili ile konuşmaya, onları “lehine” veya “aleyhine” oy vermeye neyin yol açtığını veya çekimser kalmalarının ardındaki argümanın ne olduğunu bulmaya çalıştı.   

*Oylamadan birkaç saat sonra Facebook sayfasındaki bir gönderide Eugen Tomac şunları söyledi:

“Romanya’da ulusal azınlıklar tüm haklara sahip olsalar da bir Alman Cumhurbaşkanımız var ve UDMR son yıllarda çoğu hükümette hükümetin bir parçası oldu. 30 yıldır, Macar toplumunun liderleri, Avrupa Birliği’ne ulusal azınlıklar hakkında yasa yapma çağrısı yapıyor. Bu, antlaşmalara göre, üye devletlerin münhasır yetkisi olduğu koşullarda (…) UDMR etnik kriterlerde açıkça özerklik talep ettiği sürece, bu emsalin Romanya için son derece hassas olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, ben karşı oy kullandım. “

Adevarul gazetesinin Rumen milletvekillerinin görüşlerini aktardığı haber ise oldukça uzun.

AÇIKLAMA 15 OCAK 2021’DE

FUEN Genel Sekreteri Eva Penzes ise oylamadan önce yaptığı açıklamada, kapsamında bir çok hükmün yer aldığı ve bundan özellikle ana yurdu olmayan azınlıkların faydalanacağı Minority SafePack adlı halk girişiminin güncel durumunu ortaya koyarak, “Avrupa Parlamentosu’nun MSPI adlı girişimi destekleyecek bir kararı oylamaya sunacağına ve Avrupa Komisyonu’nun buna ilişkin alacağı pozisyonu 15.Ocak 2021 tarihinde açıklayacak” dedi.

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir