SERPİL YILMAZ & Sır

Mitler ve masalların insanlığa aktardığı özgün mesajlar beni her zaman etkilemiştir. Sır saklamanın ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yok gibidir. Sır saklamakla ilgili çok fazla efsane var.

Altın Saçlı Kadın da bunlardan biri.

Altın tozları gibi göz kamaştırıcı, altın gibi sarı ve uzun saçlan olan çok garip, ama güzel bir kadın varmış. Yoksulmuş, annesi ve babası yokmuş, ormanda tek başına yaşıyor ve kara ceviz dallarından yapılmış bir tezgâhta dokuma yaparak hayatını kazanıyormuş. Kömür yakıcısının oğlu olan kaba saba biri onunla zorla evlenmeye çalışıyormuş. Bunun üzerine kadında, adamı kandırmak için altın saçlarından bir kısmını kesip ona vermiş.

Fakat adam verilen altının parasal değil, tinsel olduğunu bilmiyormuş ya da buna aldırmıyormuş, bu yüzden kadının saçlarını pazarda diğer mallarla değiş tokuş etmeye çalıştığında, insanlar onunla alay edip delirdiğini düşünmüşler.

Kömür yakıcısının oğlu gece çöktüğünde, hiddetle kadının kulübesine geri dönmüş ve onu elleriyle boğarak cesedini nehir kıyısına gömmüş. Uzun bir süre kimse kadının kaybolduğunu fark etmemiş. Kimse halini hatırını ya da sağlığını sormamış. Ama gömüldüğü yerde kadının altın saçları uzayıp duruyormuş. Güzelim saçlar kara toprağın yüzeyine doğru büklüm büklüm uzamış, giderek daha fazla düğümlenerek büyümüş ve büyümüş, yukarı doğru çıkmış, ta ki kadının mezarı göz kamaştırıcı bir altın sazlık tarlasıyla kaplanana kadar.

Çobanlar flüt yapmak için bu büklümlü sazları kesmişler. Altın sazlardan yaptıkları minik flütlerle şarkılar söylemişler ve bu şarkılar hiç dinmemiş:

Altın saçlı kadın yatıyor burada,

Cinayete kurban gitmiş ve mezarında,

Kömür yakıcısının oğlu kıydı canına,

Yaşamak istiyordu kadın oysa.

İşte, altın saçlı kadının canını alan adamın bulunması ve dünyanın vahşi ormanlarında yaşayanlarında, tıpkı bizim gibi, güven içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için adalete teslim edilmesi bu şekilde olmuş.

*Bu masal, ıssız ormanlıklarda dikkatli olmakla ilgili sıradan bir öğüt veriyor gibi görünse de, içsel mesajı daha derindir: Güzel ve Vahşi Kadın’ın saçıyla kişileştirilen hayat gücü, görünürde suskun ve gömülü olsa da, büyümeye, yaşamaya ve bilinçli bilgiler yaymaya devam eder. Bu masalın temaları muhtemelen, merkezinde bir baştanrıçanın bulunduğu çok daha ayrıntılı ve eski bir ölüm-ve-yeniden doğum öyküsünün parçalarından alınmadır.

*Bu kesit de güzel ve değerlidir, ayrıca bize sırların doğasına dair bir şeyler anlatır, hatta bir kadının hayatına gereği gibi değer verilmediği zaman kişiliğinde nelerin öldürüldüğünü söyler. Bu masalda sır, ormanda hayatını sürdüren kadının öldürülmesidir. Kadın kişiliğinin bu yönü, yalnız başına kalma isteğini gösterir. Bu mistik ve iyi bir yalnızlıktır, çünkü fikir, düşünce ve uğraşların ayıklanması ve örülmesinden hoşlanır.

Etrafı utanç, korku, kızgınlık, suçluluk ya da aşağılanmayla çevrilen sır malzemesini bastırmak, bilinçdışının sır bölgesine yakın olan diğer tüm kısımlarının çalışmasını da fiilen engeller.

Ne tür bir sır olursa olsun, sır saklamak ne kadar acı içerirse içersin, insan psikolojisi aynı şekilde etkilenir. Saklanan sır, kişinin psikolojisinde yarattığı baskı bir yana er ya da geç bir şekilde çıkar.

Her sır açığa çıkmak için çağrısını bekler…

Kaynakça; Kurtlarla Koşan Kadınlar

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir