Hamdi YILMAZ & İmparatorlukların savaşı

Son İmparatoru dinlediniz. Tarih bilgisi alanındaki cehaletimizi ortaya koymamak için konuşma yerinin yani Kahire’nin önemi üzerine kalem oynatacak değiliz.

Ancak, son imparator Barack Obama’nın altı çizilesi bazı sözlerine değinmeden geçmek mümkün değildir.

Ne diyor Obama, “Amerika sadece kendi çıkarlarının peşinde koşan bir imparatorluk gibi görülmemelidir.”

Obama’nın bu sözü bana Sovyetlerin son zamanlarında kendi ülkesinde “Milliyetçi” olduğu gerekçesi ile iş bulamadığı için Saka Özek Cumhuriyeti’nde iş bulmuş Azeri bir profesörün söylediklerini hatırlattı. Azeri Profesör, imparatorlukların, kendilerini güçlü, adil ve hak korur göstermek için sınır boylarına nasıl yatırım yaptıklarını hatırlatmış ve bu tezi sayısız örnekle de desteklemişti.

Demek ki Obama, tarihi bir gerçeği kavramış ve gereğini yapıyor. Siz Obama olsanız, Kahire’de ne diyecektiniz? “Ey İslam alemi ananızı bizden başkasına belletmeyin” mi diyecektiniz?

Kaldı ki, “Amerika sadece kendi çıkarlarının peşinde koşan bir imparatorluk gibi görülmemelidir” sözü tarihçilere iş çıkartmışa benziyor. Gerçekten böyle bir imparatorluk, yani salt kendi çıkarları peşinde koşmayan bir imparatorluk yer yüzüne geldi mi?

Bizler zaman zaman Selçuklu veya Osmanlı imparatorluklarını salt “İlayı Kelimetullah” peşinde koşan imparatorluklar gibi göstersek de buna karşı sürülen yığınca tez var. Üstelik öyle olsaydı, o imparatorluklar bugün yaşıyor olurdu. Selçuklu veya Osmanlı’nın yapamadığını Amerika’nın yapacağını ya da becereceğini sanmak her halde aşırı iyimserlik olsa gerek.

Hem zaten “Amerika ile İslam arasında gerginliğin hâkim olduğu bir dönemde buluştuk” diyen Obama’nın yukarıdaki sözü nasıl ciddiye alınabilir?

“Çoktan tek…” diye bir fikir ileri süren Obama’yı bu konuda da ikna edici bulmak pek mümkün gözükmüyor.

“Başkan olarak temel görevim Amerikan halkını korumaktır.”

Bence Kahire Nutku’nun en gerçekçi ve samimi cümlesi herhalde bu cümleden başkası değildir.

Temel görevi Amerikan halkının çıkarlarını korumak olan birisi, Amerika’yı salt kendi çıkarları peşinde koşmayan bir imparatorluk olarak göstermeye boşa çaba harcamaktan başka bir şey yapmıyor.

(Bu yazı 6 Haziran 2009’da yayımlanmıştır)

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir