Hükümet’in ekonomik büyüme hedefi yüzde 4,3

*Romanya’da Hükümet bütçe tasarısını yayınladı: ekonomik büyüme yüzde 4,3, bütçe açığı yüzde 7,16 olarak planlandı

BÜKREŞ / GAZETE ABLKAN

Romanya’da 2021 Devlet Bütçe Kanunu tasarısı, Perşembe akşamı Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanarak tartışmaya açıldı. Ekonomik büyüme yüzde 4,3 olarak hedeflendi.

Tasarıya göre 2021 yılı bütçe gelirleri 174.102 milyar ley olurken, harcamalar 318.456 milyar ley taahhüt ödeneği ve 261.451 milyar ley bütçe kredisi olup, açık 87.349.7 milyon ley’dir.

Tasarının takdiminde şu ifadeler kullanıldı:

“Pandemik krizin damgasını vurduğu zorlu bir uluslararası ve yerel çerçeve koşullarında, Romanya, 2020’den itibaren ekonomik daralmanın düzelmesine ve 4’ün üzerinde bir seviyede ekonomik büyümeyi artırmaya ve sürdürmeye izin verecek bir mali ve bütçe politikaları vizyonuna sahiptir. Ufukta kalanların yüzdesi, ekonomiyi gelecekteki olası şoklarla başa çıkmaya hazırlamak için tüm kaldıraçları kullanması gerektiğinin farkında.”

Tasarıya göre, genel konsolide bütçe açığı, GSYH’nin yüzde 32,67’sini oluşturan gelirler ve GSYİH’nın yüzde 39,84’ünü oluşturan harcamalar açısından bütçe açığını bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 7,16’sı olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki üç yıl için göstergelerin projeksiyonu, bütçe açığının kademeli olarak 2022’de GSYH’nin yüzde 5,84’üne, 2023’te GSYİH’nın% 4,37’sine ve 2024’te GSYİH’nın% 2,89’una düşürüldüğünü göstermektedir.

2021 için, yatırımların GSYİH’nın yüzde 5,50’si, 2020’ye göre 8,3 milyar ley daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.  (Romania Libera / Foto: Ziarul Financiar)

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir