SAİT ÖZDEMİR & Geleceğe yatırım yapmak

Çinlilerin güzel bir atasözü vardır, “Geleceğin bütün çiçekleri, bugünün tohumları içindedir,” diye.

Bu söz bize geleceğimiz olan gençlerin daha sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve onların gelecekleri için iyi bir planlama yapılması gerektiği en güzel şekilde ifade etmektedir.

Bu nedenle tohumda ormanı görmek gerekir.

Bizler bizden önceki kuşağın hatalarında ve güzelliklerinden ders alıp yaşıyorsak o zaman aldığımız derslerle geleceğe yatırım yapmamız gerekir.

Geçmiş, geçip gitmez; hiçbir yere gitmez; geçmiş bugünün içinde hep vardır varolmaya devam edecektir.

Bunun için geçmişimizi gençlerimize unutturmadan geleceklerini inşa edelim.

George Santayana, “Geçmişlerini hatırlayamayanlar, onu tekrar yaşamaya mahkûmdurlar,”der.

Eğer geçmiş hakkında düşünmezsek, asla bir geleceğimiz olmaz.

Unutmamalıdır ki, hiçbir gelecek geçmişsiz var edilemezken; geçmişin keşkeleri”, geleceğinendişeleri”ile oyalanmadan hayallerimizle yolumuza devam edip gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirmeye gayret edelim.

Şimdinin değerini anlamadan gelecek biçimlendirilemez. Geleceği meydana getirecek olan bugünü nasıl yaşadığımız, ne yaptığımızdır. Her yeni bir günün bizim için yeni bir umut ve imkân fırsat olduğunu da unutmayalım.

William Shakespeare, “Geçmiş, bir başlangıçtır” der.

İbn-i Haldun, “Geçmişler, geleceğe; suyun suya benzemesinden daha çok benzer” onun için geçmişimizde tarihimizden ders almak gerekir.

Publius Cyrus, “Bugün, dünün öğrencisidir,” diye ekler.

Aristo bizlere “Geleceğin çok uzaklarda değil, yanı başımızda olduğunu söylerdi.

Mahatma Gandhi’ “Gelecek, bugün ne yaptığınıza göre şekillenir” derken ne kadar haklı idi değil mi?

“Gelecek için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor,” diyen Albert Einstein sanki yıllar önce bugünleri görmüş gibi idi.

Günümüzde herşeyin başdöndürücü bır hızla gerçekleştiği dünyamızda yeni yetişen neslimizi değerlerimize saygı duyarak yetiştirelim yeter.

Unutmayalım ki, geçmişi değiştiremezsek de, gelecek hala avuçlarımızdadır.

Kalın sağlıcakla

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir