‘Balkanlar’da hemen hemen her ülkede okulumuz var’

*Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, “19 ülkede FETÖ iltisaklı toplam 216 okul devralınmıştır. Bunların dışında da 126 yeni okul açılmıştır” dedi

İSTANBUL – Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen ‘Üniversiteler ile İş Birliği 2. İstişare Toplantısı’, 73 üniversitenin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen istişare oturumunda ise üniversitelerin, Türkiye Maarif Vakfı ile yurt içinde ve yurt dışında geliştirdikleri iş birliği faaliyetleri ile ilgili görüş ve öneriler ele alındı. Programın son kısmında ise katılımcı kurumlar, birlikte daha etkin çalışma yürütme amacıyla fikir ve önerilerini sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulduğunu ve kâr amacı gütmeyen, eğitim alanında faaliyet gösteren bir kamu vakfı olduğunu belirtti.

‘Türkiye Maarif Vakfı, insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verir. Türkiye’nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresidir. Ülkemizin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçlar. Nihai hedefi erdemli insan yetiştirmektir.’ ifadelerini kullanan Akgün, şunları kaydetti:

‘Tüm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket eder. Kalkınma için küresel ortaklığı gerçekleştirmeye çalışır. Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi için çabalar. İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri addeder. Anadolu’nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturur. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi, eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görür. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanır. Dünya genelinde 104 ülkeyle resmi temas sağlanmıştır, 52 ülkede temsilcilikler açılmıştır, 67 ülkede de faaliyetler yürütülmektedir. 44 ülkede bulunan 342 okul, 1 üniversite ve 14 eğitim merkezinde toplam 43 bin 813 öğrencimiz ile faaliyetlerimizi sürmekteyiz.

19 ülkede FETÖ iltisaklı toplam 216 okul devralınmıştır. Bunların dışında da 126 yeni okul açılmıştır. Pandemiye rağmen okul sayımızın hızla artmakta olduğunu görüyoruz. Yıl sonuna doğru 50 civarında ülkede okul açmayı planlıyoruz. Amacımız skor yapmak değil, dünyanın her köşesine ulaşmaktır. Sırf okul açmak, bina kiralamak ve satın almak da değildir. Yapılması gereken stratejik olarak Türkiye’nin yer yüzünde ulaşması gereken yerlere ulaşmak ve Türk dış politikasının genel çerçevesi temelinde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim kurumları açmaktır. Dolayısıyla bir kamu Vakfı olarak bütün faaliyetlerimizi devletimizin ilgili birimleriyle kurumlarıyla yakın işbirliği çerçevesinde yürütüyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız ve daha çok günlük işler bakımından Dışişleri Bakanlığımız üzerinden faaliyetlerimizi organize ediyoruz.’

– ‘Afrika ve Asya kıtalarında çok güçlü eğitim kurumlarımız oluştu’

Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı olarak 2020-2023 hedefleri yeni stratejik planı çerçevesinde, şu anda yürütmekte oldukları faaliyetlerin kalite standartlarını 4 temelde yükseltmeyi amaçladıklarını belirterek, ‘Bunlar; kurum kültürü ve kalitesinin geliştirilmesi, finansal yeterliliğin sağlanması, insan kaynağının güçlendirilmesi ve eğitimde uluslararası bir marka haline getirilmesidir. Özetle son hedef fevkalade önemlidir ve belli ölçüde bu noktaya gelinmiştir. Yeryüzünde bize benzer faaliyet yürüten Alman, Fransız ve İngiliz kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında yer yüzündeki eğitim ‘network’ü ve sayı bakımından ilk 5’te yer alan bir kurum haline geldiğimizi söylemeliyiz. Özelikle Afrika ve Asya kıtalarında çok güçlü eğitim kurumlarımız oluştu. Yine Balkanlar’da hemen hemen her ülkede okulumuz var. Şimdi Orta Asya Cumhuriyetlerine de açılıyoruz. Kırgızistan’da ilk okulumuzu açtık öğrenci kayıtlarına başladık. Azerbaycan’da da bu sene okul açacağız. Diğer ülkelerde de peyderpey Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanan çizgide yer almak istiyoruz.’ değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı ile iş birliği protokolü imzalamış üniversiteler ile protokol kapsamında mevcut iş birliklerinin niteliğini artırmak, daha verimli sonuçlara odaklanmak ve 1. İstişare Toplantısı kapsamında ortaya konulan sorun, öneri ve talepleri değerlendirmek amacıyla ‘Üniversiteler ile İş Birliği 2. İstişare Toplantısı’nın düzenlendiğini aktaran Akgün, şu ifadeleri kullandı:

‘1. İstişare toplantısında öne çıkan; Eğitimde Uluslararasılaşma, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Uluslararası Öğrencilerin Barınma, Burs ve Uyum Sorunları, Uluslararası Öğrenci Sınavı, Yurt Dışı Faaliyet Gösteren Kurumlar arası Koordinasyon, Tanıtım ve Eğitim Fuarları ve Kardeş Okul Çalışmaları başlıkları altında 17 sorun, talep ve öneri ortaya konmuştu.

Söz konusu toplantının raporu kitapçık halinde basılarak birer adet katılımcı kurumlara iletilmişti.

Bu 17 sorun öneri ve taleplerden 3’ü Maarif Vakfı ve üniversitelerimizin yetki alanı dışında olduğu görülmektedir. Bunlar, uluslararası öğrenci sınavları ile ilgili kamu kurumlarından oluşan bir komisyonun kurulması, Türkiye adına yurt dışında faaliyet gösteren kurum temsilcilerinden oluşan uluslararası eğitim-öğretim üst kurulu kurulması ve Balkanların kültürel ve sosyal yapısı sebebiyle, birçok üniversite ve kurumun bir araya gelerek Balkanlar özelinde bir çalıştay organize edilmesidir.’ (AA)

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir