Balkan Türkleri Bulgaristan’dan Anayasal güvence istiyor

*Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Bulgaristan’daki genel seçimler öncesi taleplerini açıkladı

Türkiye’deki Balkan camiasının çatı kuruluşu olan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK), 11 Temmuz 2021 günü tekrarlanacak Bulgaristan’daki genel seçimler öncesi taleplerini dile getirdi.

Konfederasyon Başkanı Sabri Mutlu, yaptığı açıklamada, “Balkan Türkleri’nin yaşadığımız yüzyılın en can alıcı sorunlarını giderme, tarihle barışma, bölge insanımız ile kucaklaşma sürecinde” olduğunu söyledi.

Özellikle Balkan yarımadasında 1900’lü yıllar başında gündeme getirilen ve sonrasında da Bulgaristan özelinde 1980 yılında zirveye taşınan yok etme ve asimilasyon sürecinin değişik biçimlerde örtülü olarak halen devam ettiğini belirten Mutlu, “Bölgenin içinden geçtiği hassas, tarihsel süreçte Balkan ülkelerinde gündem seçimler ve etnik kültürel tasnifleme ve sayımlar ile yeniden öne çıkmaktadır. Bölgenin yeniden şekillendiği bu dönemde BRTK olarak duruşumuz tüm ülkelerde eşit, özgürce yaşayacağımız, barış, demokrasi ve kardeşlikten yanadır.” dedi.

Bulgaristan’da 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak genel seçimler öncesi Komünist rejim tarafından doğdukları büyüdükleri vatanlarını terke zorlanan, adeta sürülen insanlarımız seçimlerde kendini ifade etme, oy kullanma sorunu yaşadığını söyleyen Mutlu, “Bunun giderilmesi için Türkiye’de kurulacak sandık sayılarının artırılması zorunluluğu demokratik bir seçim ortamı yaratılmasının olmazsa olmazıdır. Öncelikle Covid 19 pandemi koşullarında yapılacak seçimlerde insanlarımıza sağlıklı bir ortamın sunulması, hastalık bulaşmaması için her türlü tedbirin alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz.” Şeklinde sözlerine devam etti.

En az 350 bin kişinin oy kullanacağı gerçeği görülmesi gerektiğini vurgulayan BRTK başkanı Sabri Mutlu pandemi süreci de dikkate alınarak Türkiye’de açılacak sandık sayısının 110 değil mutlaka en az 150 olması gerektiğini belirtti.

Bulgaristan’da anadilde eğitimin zorunlu hale getirilmesi, bu hakkın anayasal güvence altına alınmasını beklediklerini söyleyen Sabri Mutlu, taleplerini sıralarken Bulgaristan okullarında okutulan tarih kitaplarında Türklere karşı bulunan düşmanca ifadeler kaldırılması, azınlıkların birinci sınıf vatandaş olarak tüm kurum ve kuruluşlarda eşit şekilde temsilinin sağlanması, soya dönüş siyasetinin mimarları tarih önünde mahkûm edilmesi hususlarını özellikle dile getirdi.

Bulgar yetkilileri ve Avrupa Birliği’ni demokratik taleplerin yerine getirilmesi için göreve çağıran BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu, “Asimilasyon sürecinde yaşananların bir daha tekrarlanmaması için bu süreçte yer alan, sorumluluğu bulunan, herkesin mahkeme huzuruna çıkarılması, 30 yılı bulan yargılama ve karar alma süreçleri sonlandırılması, dönemin şehit yakınları ile mağdurlarına hak ettikleri maddi manevi tazminatlar derhal verilmesi, soya dönüş siyaseti sürecinde gasp edilen kimlikler yasal başvuru gerekmeksizin devletçe tek taraflı olarak iade etmeli, yurtdışında bulunan Bulgaristan Çifte vatandaşlarına Bulgaristan’da seçme hakkı yanında seçilme hakkı mutlaka verilmeli, vakıf malları sahiplerine derhal iade edilmelidir.” dedi.

Özellikle 1950, 70 ve sonrasında göç etmiş insanlarımızın Bulgaristan’daki çalışma süreleri sosyal güvenlik anlaşması kapsamına alınarak yasal statüye kavuşturulmasının önemine dikkat çekilen basın açıklamasında totaliter rejimin baskıları sonucu vatanlarını terk eden ve Bulgaristan dışında yaşamak zorunda bırakılan insanlarımıza vatanlarına giriş kolaylığı sağlanmalı, talep edenlere etnik ayrım yapılmaksızın tekrar oturum ve vatandaşlık verilmeli istendi.

Genel Başkan Sabri Mutlu, sözlerine son verirken bölge barışı, devletlerin ve insanların mutluluğu için BRTK’nın üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir