HAMDİ YILMAZ & Bizans’ın Kırık kanatlı kızının hatırı için!

Kasım 2004’de dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, “Hepimiz Bizans’ın çocuklarıyız” demiş, bizdeki Bizans kalıntıları da alkışlamıştı.

Dönemin Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise “Ama ben Osmanlı çocuğuyum. Osmanlı torunuyum.” diye tepki vermişti.

Aradan 17 yıl geçtikten sonra bizdeki Bizans’ın ‘Kırık kanatlı’ kızı Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla’yı çirkin sözlerle suçlayarak ‘günümüz babalarının beslediği çapulcu çetelerinden birkaç kat daha fazla harami besleyen, büyücek bir mafya babası’ olduğunu iddia ederek sanki soyunun intikamını almaya çalışmış.

‘Kırık kanatlı’ Bizans kızı hızını alamamış, şu satırları yazmış:

“Macaristan’da barbar Kral Rugas’ın yerine geçen Atilla’nın ilk işi, öz kardeşi ve rakibi Bleda’yı temizlemek olmuştur. Çevresine akın akın toplanan harami ordusuyla Balkanlar’a saldırmış, haraç veren topluluklara dokunmayıp haraç vermeyi kabul etmeyen halkları yağmalamıştır. Örneğin II. Theodosius’tan iki kez haraç alıp Konstantinopolis’in yönetimindeki Balkan topraklarına ilişmemiştir. Fransa’da Metz kentini yağmalamış, haraç ödeyen Troyes kentini rahat bırakmıştır.

İtalya’da Aquilleo, Milano, Podova bölgelerini talan edip Papa Birinci Leo’nun verdiği haracı cebe atınca, Macaristan’daki inine dönmüş, döner dönmez ölmüş, öldükten hemen sonra da kurduğu sözümona imparatorluk darmadağın olmuştur.”

Atilla’yı barbarlıkla suçlama yarışında gelmiş geçmiş hiçbir Bizans dilberinin eline su dökemeyeceği Kırık kanatlı Bizans kızı, “Atilla, bir Hun mafyası imparatorudur. Ancak bizim tarih kitapları Atilla’nın Hunların başına geçmiş bir Türk olduğunu övünçle yazarlar.” diyor.

Kırık kanatlı Bizans kızı kuş beyinli oluşunu da şu sözlerle izah ediyor:

“Zaten bizim ellerde doğan, yaşayan ve Orta Asya’daki etnik kökenlerle hiç ilgisi kalmayan Türklerin, niçin ve ısrarla ne kadar çekik gözlü Moğol, Hun vb. varsa hepsini atalarımız diye bağırlarına basmasını, yakıp yıkmaktan oluşan tarihlerine sahip çıkmasını, hatta övünmesini ve onun bunun malını iç etmekten oluşan cengâverlik becerileriyle böbürlenmesini asla anlayamadım.”

Bizans’ın Kırık kanatlı kızı eğer zahmet buyurup, kendisine başka yayın mecralarınca da referans olarak gösterilen Cengiz Özakıncı’nın https://www.youtube.com/watch?v=0Qnd1QtwbYk&t=1615s adresinde anlattıklarını dinler ve gösterdiği belgeleri bakarsa hem Atilla’nın barbar olmadığını görür hem de ‘Orta Asya’ dediği Türkistan’a Türklerin düşkünlüğünün sebebini anlar.

Bir de kendisine ‘Atilla’nın liderlik sırları’ isimli kitabını okumasını salık vermek lâzım. Ki bu kitabın bugün bile ABD başkanlarının baş ucu kitabı olduğu söylenir.

Bence Bizans’ın Kırık kanalı kızının diş minelerinde gizlediği Bizans zehrini Türk taklidi yaparak akıtmasına gerek yok. Türk’e Türkiye’de bile küfretmenin serbest olduğunu bilmiyor mu?

Haziran ayı sonunda kendisine kamyonet çarptığı bildirilen Kırık kanatlı Bizans kızı yaşadığı çarpma şoku ile hafızasını yineledi mi yoksa yitirdi mi ki Türk taklidi ile Türk’e iftira atıyor bilemem.

Ama Türkler bu topraklara gökten zembil ile inmedi! Sonra barbarlıkla hangi millet tarih sahnesinde kalabilmiş?

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir