Pandemi Romanya’yı yüksek gelirli ülkeler grubunun dışına itti

*Romanya, 2019 yılında dahil olduğu yüksek gelirli ülkeler grubunda uzun süre kalamadı

Economedia tarafından analiz edilen en son Dünya Bankası verilerine göre Romanya, bir yıl önce Bulgaristan hariç tüm AB ülkelerini içeren grupta yer alırken pandemi sırasında yüksek gelirli ülkeler grubundan çıktı.

Romanya şu anda üst orta gelirli bir ülke olarak sınıflandırılıyor ve kişi başına düşen gayri safi milli gelir (GNI) 2020 sonu itibarı ile 12.570 dolar oldu.

Yüksek gelir grubuna dahil olabilmek için geçen yıl itibarıyla bir kişi başına düşen GSMH en az 12,696 dolar olmalıydı.

2019, Romanya’nın kişi başına gayri safi milli geliri 12.610 $ olarak bildirdiği yüksek gelirli ülkeler grubuna katıldığı ilk yıl oldu. Bu yıl Romanya az farkla yüksek gelirli ülkeler listesine girdi ve minimum eşik 12.535 dolar oldu.

Romanya’nın yüksek gelirli ülkeler grubundan çıkartılması, ülke ekonomisinin yüzde 4 küçüldüğü COVID-19 pandemisi bağlamında değil, aynı zamanda Dünya Bankası’nın bu kategori için kişi başına düşen asgari gayri safi milli gelir eşiğini 12.535 dolardan hafifçe yükselterek 12.696 dolara çıkarmasından kaynaklanmaktadır.

Economedia tarafından analiz edilen verilere göre, geçen yıl verileri bulunan tüm AB ülkelerinde kişi başına düşen gayri safi milli gelirin düştüğünü belirtmekte fayda var. Yani Romanya’nın durumu, pandemiden etkilenen tüm ülkeler ile istisnai değil. Romanya, eşiğin biraz üzerinde olduğu için notu düşürülen tek ülke oldu.

Dünya Bankası ülkeleri şu şekilde sınıflandırıyor: düşük gelirli ekonomiler, 2020’de kişi başına GSMH’si 1.045 ABD Doları veya daha az olan ekonomiler olarak tanımlanıyor; alt-orta gelirli ekonomiler, kişi başına GSMH’sı 1.046 ile 4.095 dolar arasında olan ülkeler; üst-orta gelirli ekonomiler, 4.096 dolar ile 12.695 dolar arasında kişi başına GSMH’ya sahip olan ülkeler; yüksek gelirli ekonomiler, kişi başına GSMH’si 12.696 $ veya daha fazla olanlardır.

(Fotoğraf: Pexels.com)

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir