Romanya’nın yerleşik nüfusu 2020’de 142 bin 600 kişi azaldı

*Romanya’nın yerleşik nüfusu 2020’de 142.600 kişi azalarak bu yılın başında 19.1 milyon kişiye düştü. Düşüş, doğumların ölümlere göre az oluşundan kaynaklandı

Geçen yıl ölen kişi sayısı doğan kişi sayısını 120 bin 273 kişi geçti.

Romanya nüfusunun yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Romanya’da toplamda 9,7 milyon kadın yaşıyor.

Yine Romanya nüfusunun yüzde 53’6’sı kentlerde yaşıyor. Bu da 10,2 milyon kişiye karşılık geliyor.

Demografik yaşlanma olgusu yoğunlaşmaya devam ediyor 15 yaş altı her 100 gence 123,9 yaşlı düşüyor.

65 yaş ve üstü nüfus (3,7 milyon kişi) ile 0-14 yaş arası genç nüfus (2,99 milyon kişi) arasındaki fark 715 bin kişi. Bu rakam bir yıl önce 630 bin kişiydi.

Demografik bağımlılık oranı her 100 yetişkin için 53,0’dan 53,6’ya yükseldi.

Uzun süreli geçici uluslararası göç dengesi ise negatifti (- 28.825 kişi).

1 Ocak 2020’ye kıyasla demografik yaşlanma süreci derinleşti ve yaşlı nüfusun (65 yaş ve üstü) payındaki artış dikkat çekti. Demografik yaşlanma endeksi 120,8’den (1 Ocak 2020 itibarıyla) 100 genç başına 123,9 yaşlıya (1 Ocak 2021 itibarıyla) yükseldi.

0-14 yaş arası nüfusun toplam nüfus içindeki payı 0,1 puan düşerken (2020’de %15,7 iken 1 Ocak 2021’de %15,6’ya), 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise %15,6’ya geriledi.

Böylece, demografik bağımlılık oranı, 100 yetişkin başına (1 Ocak 2021 itibarıyla) 53,0’dan (1 Ocak 2020 itibarıyla) 53,6’ya yükseldi.

Romanya bir göç ülkesi olmaya devam ediyor, göç olgusu ülkenin nüfus azalmasının ikinci ana nedeni. 2020 yılında uluslararası göç dengesi olumsuzdu, ülkeden giden göçmen sayısı gelen göçmen sayısını neredeyse 29 bin kişi aştı.

2020 yılında erkekler kadınlardan daha fazla göç etti (%54,1). Gelen göçmenler arasında ise erkekler çoğunluktaydı (%60,5).

0 Paylaşımlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir