Avrupa’da öğrencilerin işgücüne katılım oranı yüzde 70

*AB üye ülkeleri içerisinde Öğrenci istihdam oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 2 ile Romanya

Avrupa’da her 100 öğrenciden 23’ü okula devam ederken aynı zamanda çalışıyor. Milli gelirin yüksek olduğu bazı Avrupa ülkelerde iş gücüne katılan öğrenci oranı yüzde 70’e kadar çıkıyor.

 2021 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 15-29 yaş arasındaki öğrencilerin yüzde 23’ü çalışırken yüzde 73’ü ise işgücüne dahil olmadı. Avrupalı öğrencilerin yüzde 3,3’ü ise çalışmaya hazır olmasına rağmen iş bulamadı. Türkiye’de giderek artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle öğrenciler ve ailelerini zor durumda. Barınma ise öğrencilerin sorunlarının başında geliyor. Avrupa ülkelerinde kişi başına milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde öğrenci istihdamının daha yüksek olması dikkat çekiyor.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2021 yılı verilerine göre 15-29 yaş arasındaki öğrencilerin çalışma durumu ülkeden ülkeye büyük değişiklik gösteriyor. Bazı ülkelerde çalışma hayatı daha erken yaşlarda başlarken bazı ülkelerde öğrenciler hafta sonları yarı zamanlı çalışmayı tercih ediyor.

Milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde öğrenci istihdamı yüksek:

Öğrenci istihdamının en yüksek olduğu Avrupa ülkesi yüzde 70 ile Hollanda. İzlanda’da öğrencilerin yüzde 63’ü çalışırken bu oran İsviçre’de yüzde 60. Bu ülkelerin ardından Danimarka (yüzde 49), Norveç (yüzde 47), Almanya (yüzde 42), Avusturya (yüzde 41) ve Finlandiya (yüzde 39). AB ortalaması ise yüzde 23.

Avrupa’da kişi başına milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde çalışan öğrenci oranının yüksek olması dikkat çekiyor.

Öğrenci istihdam oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 2 ile Romanya. Romanya’yı yüzde 4 ile Slovakya, yüzde 5 ile Bulgaristan, yüzde 5 Macaristan ve yüzde 6 ile Yunanistan takip ediyor.

İşgücüne katılmayan öğrenciler:

İşgücüne katılmayanlar yani çalışmaya hazır olmayan veya istemeyenlerin oranı en yüksek yüzde 97 ile Romanya’da. AB ortalaması yüzde 73 olurken en düşük oran yüzde 23 ile Hollanda’da.

Avrupa’nın ekonomik olarak iyi durumda olan ülkelerinin yanı sıra İskandinav ülkelerinde işgücüne katılmayanların oranı daha düşük. Bu durum bu ülkelerde iş hayatının daha erken başladığına işaret ediyor.

Öğrencilerde işsizlik: İskandinav ülkeleri zirvede:

Öğrencilerde işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 14,2 ile İsveç. Ardından yüzde 8,8 ile İzlanda, yüzde 8,6 Finlandiya ve yüzde 7,5 ile Norveç geliyor. Bu oran çalışmaya hazır ancak iş bulamayan öğrencileri gösteriyor. Öğrencilerde işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkelerin İskandinav ülkeleri olması dikkat çekiyor.

Öğrencilerde işsizliğin en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,4 ile Çekya ve yüzde 0,6 ile Macaristan ve Romanya.

Nüfusa göre en çok üniversite öğrencisi Türkiye’de:

2019 yılı itibariyle Türkiye’de bin kişiden 95’i üniversite öğrencisi. Türkiye bu alanda Avrupa’nın önde gelen ülkelerini açık farkla geride bırakıyor. Almanya ve Fransa’da bin kişiye düşen üniversite öğrenci sayısı 40. Bu oran İngiltere’de 39; Avrupa Birliği’nde (AB) ise 38. (Euronews)

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir