Hamdi YILMAZ & NAMERDİ NAMERD ADI İLE ANIN!

Azerbaycan Adalet gazetesi yazarlarından Aqil Abbas, mensubu olduğu Türk milletini iyi tanıyan, onun tarihini ve kültürünü iyi bilen biridir.

Abbas bizim “Canlı bomba” tabirini kullanarak andığımız teröriste Japonca “Kamikadze” denmesine dayanamaz ve “Şeytan evladına ‘Kamikadze’ demek günahtır” diyerek ‘Kamikadze’nin ne olduğunu anlatır.

Şimdiki Rusların Akdeniz’de çizme yıkama sevdaları gibi bir zamanlar Türklerin de denizleri aşıp, Japonya’ya ulaşma sevdası varmış. Cengiz Han Ordusunu denizden geçirmek için muazzam köprüler yaptırmış. Cengiz Han ve Türk ordusu hakkında çok şey bilen Japonların Allah’tan yardım istemekten başka yapabilecekleri bir şey yokmuş. Öyle de yapmışlar.

Muhteşem Ordu’nun Japonya’ya doğru ilerlediğini gören Japonlar, diz çöküp Allah’a dua etmeye başlamışlar. Ki Allah onlara yardım etsin.

Allah Japonları işitir ve dualarını kabul eder. Dehşetli bir fırtına kopar, Cengiz Han’ın kurduğu köprüler yıkılır, asker denize dökülür. Yüzme bilmeyen ordunun yarısı da kırılır.

“Türkler şimdi de yüzmeyi bilmiyor, şimdi denizlerimiz var ama yüzme alanında bir dünya şampiyonumuz yok, demek ki kandan geliyor” diyen Abbas, Türklerin o zamanlar deniz suyunun tuzlu olduğunu da bilmediğini, Cengiz Han’ın savaşan atları denizde sulamak istediğini, ancak atların tuzlu deniz suyu (şor) içmediğini yazıyor.

Böylece Cengiz Han’ın Japonya’yı istila etmekten vazgeçtiğini belirten Abbas, “Diyeceksiniz ki bunda ne var?” diye soruyor ve cevabını da kendisi veriyor.

Japonlar diz çökerek Allah’ı yani Tanrı’yı yardımı çağırmışlar. Japon dilinde Tanrı “Kam” demekmiş.

“Altay dil grubuna ait olan Japoncanın kökü Türk dilleri ailesine bağlıdır. Türkçede de ‘Kam’ veya ‘Qam’ sözleri ‘Allah’, ‘Tanrı’ demektir. Bugün Japoncada yüzlerce söz var ki, bizim kullandıklarımızla aynı anlamı taşıyor. Hatta Japoncanın dil yapısı, kurgusu Türk dil kurgusudur. Bu meseleyi dilcilere bırakalım.”

‘Kadze’ kelimesi de Japoncada ‘yardım eden kişi’ anlamında ‘Külak’ demektir. Dua ettikleri ‘Kam’ın gönderdiği ‘Kadze’nin yardımı ile Cengiz Han’ın hışmından kurtulan Japonlar o günden sonra kim kendisini Japonya uğruna feda ediyorsa, o kişiyi mukaddes saymışlar ve ona “Kamikadze” demişler.

Kamikadze’yi böyle anlatan Akil Abbas, kamikadzelerin sivil ahaliye zarar vermediklerini de anlatıyor. Ardından da ekliyor; “Beline bomba bağlayıp, mescidi, Pazar yerini, toplu mekanları kendini patlatarak kana bulayanlar kamikadze değil şeytan evladıdır. Teröristtir. Onlara kamikadze diyerek Allah adı ile bağdaştırmak günahtır”.

(Bu yazı 26 Kasım 2011 tarihinde yayınlanmıştır)

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir