Uluslararası Balkan Araştırmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

*23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Uluslararası Balkan Araştırmaları Çalıştayı” organize edilmiştir

Çalıştaya Türkiye dışında 5 Balkan ülkesinden (Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya) toplamda 20’ye yakın farklı kurum ve kuruluştan temsilciler katılmıştır.

Toplamda 3 gün süren Çalıştay neticesinde şu konular üzerinde durulmuştur;

Kurumların Balkan araştırmaları faaliyetleri, Ülkelerdeki Balkan araştırmalarının güncel durumu, Balkan araştırmaları ile ilgili tespitler ve öneriler.

Çalıştayın amacı; Balkan/Güneydoğu Avrupa araştırma merkezleri ve bu konuyla ilgili kurumların birbiri ile tanışması ve iş birliklerini geliştirmesi olmuştur.

“Uluslararası Balkan Araştırmaları Çalıştayı” neticesinde Balkanlar, Rumeli ve Güneydoğu Avrupa kapsamında araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırmak amacıyla “Uluslararası Balkan Araştırmaları Birliği – International Union of Balkan Studies (IUBS)” kurulmasının önemli olduğu hususunda fikir birliğine varılmıştır.

Birliğin daimî Sekretaryasının İstanbul’da yer alması ile görev dağılımının aşağıdaki şekilde olması oy birliği ile kararlaştırılmıştır; Genel Başkan: Prof. Dr. Halit Eren (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı / Müdürü), Genel Sekreter: Erdem Eren (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı).

Birliğin “Kurucular Kurulu” üyelerinin aşağıdaki üyelerden teşkil edilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır; Prof. Dr. Halit Eren (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı / Müdürü), Prof. Dr. Tahsin Cemil (Romanya Cluj Babeş Bolyai Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Fadıl Hoca (Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Turan Gökçe (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ege ve Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü), Erdem Eren (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı).

Çalıştaya aşağıdaki panelistler katılım sağlamıştır;

İstanbul Rumeli Üniversitesi:

1. Prof. Dr. Halit Eren – Yönetim Kurulu Başkanı – Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. Prof. Dr. Ali Denizli – Yönetim Kurulu Üyesi – Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Rumeli Üniversitesi

3. Dr. Süleyman Özmen – Yönetim Kurulu Üyesi – Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Rumeli Üniversitesi

4. Erdem Eren – Müdür Yardımcısı – Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Rumeli Üniversitesi

Türkiye ve Yurt Dışı:

1. Prof. Dr. Tahsin Cemil – Türkoloji Enstitüsü –Cluj Babeş Bolyai Üniversitesi – Romanya

2. Prof. Dr. Fadıl Hoca – Rektör – Uluslararası Vizyon Üniversitesi – Kuzey Makedonya

3. Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin – Rektör Yardımcısı – Uluslararası Vizyon Üniversitesi – Kuzey Makedonya

4. Prof. Dr. Turan Gökçe – Ege ve Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – Katip Çelebi Üniversitesi – İzmir

5. Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu – Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi – Yıldız Teknik Üniversitesi

6. Prof. Dr. Roumiana Preshlenova – Institute of Balkan Studies & Centre for Thracology – Bulgarian Academy of Sciences

7. Prof. Dr. Aşkın Koyuncu – Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi – Onsekiz Mart Üniversitesi – Çanakkale

8. Prof. Dr. Şirin Akbulut Demirci – Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi – Uludağ Üniversitesi – Bursa

9. Prof. Dr. Meryem Kaçan Erdoğan – Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – Osmangazi Üniversitesi – Eskişehir

10. Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet –  Balkan Araştırmaları Enstitüsü – Trakya Üniversitesi – Edirne

11. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu – Balkan Araştırmaları Enstitüsü – Trakya Üniversitesi – Edirne

12. Doç. Dr. Neriman Ersoy Hacısalihoğlu – İstanbul Üniversitesi

13. Dr. Jahja Muhasilovic – Balkan Araştırmaları Merkezi – Uluslararası Saraybosna Üniversitesi – Bosna-Hersek

14. Dr. Ayla Hafız Küçükusta – Prizren Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BALTAM) – Kosova

15. Dr. Nevin Türker Yıldız – Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – Kırklareli Üniversitesi

16. Dr. Mehmet Fatih Sansar – Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü – Ege Üniversitesi – İzmir

17.  Dr. Duygu Tanıdı – Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – Osmangazi Üniversitesi

18.  Dr. Önder Bayır – Balkanlar Medeniyet Merkezi Derneği

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir