HAMDİ YILMAZ & 27 Ekim 1923 Günü

Halk Fırkası Genel Kurulu, Fethi Okyar başkanlığında günün erken saatlerinde toplandı.

***

İcra Vekilleri Heyeti’nin (Bakanlar Kurulu) toplantısında, daha önce Dahiliye Vekiliği’nden istifa eden Fethi Bey’in İcra Vekilleri Heyeti Reisliği’nden (başbakanlık) de ayrılmasının kararlaştırılması sonunda, Fethi Bey bu görevden istifa etti.

***

Saat 13:00’de uzun süren bir toplantının ardından Fethi Okyar ve kabine ekibi Halk Fırkası Genel Kurulu’nun karşısına çıktılar. Kendilerini dikkatle izleyen kurul üyelerinin karşısında istifalarını sundular.

***

Saat 17.00’de istifanın haberi kulaktan kulağa yayılıyordu. Sıra, bunu resmileştirmeye gelmişti. Fethi Okyar ve Vekiller Heyeti’nin istifa mektubu meclis oturumunda resmen okundu.

***

Atatürk’ün başkanlığında, Halk Partisi Meclis Grubu toplandı ve Fethi Bey Gruba, icra Vekilleri Heyeti’nin istifasını bildirdi.

***

Yeni bakanlar kurulunun, meclis tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde seçileceği duyuruldu.

***

Atatürk’ün kendisinden fotoğraf isteyen Amerikalı 10 yaşındaki Curtis Lafrance’a yazdığı mektup:

“Mr. Curtis Lafrance’a,

Mektubunuzu aldım. Türk vatanı hakkındaki alaka ve temenniyatınıza teşekkür ederim. Arzunuz veçhile bir adet fotoğrafımı lütfen gönderiyorum. Amerika’nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem: Türkler hakkında her işittiklerine hakikat nazariyle bakmayıp kanaatlerini mutlaka ilmi ve esaslı tahkikata istinat ettirmeye bilhassa atf-ı ehemmiyet eylemelidir. Hayatta nail-i muvaffakiyet ve saadet olmanızı temenni ederim.

Türkiye Reisicumhuru

Gazi Mustafa Kemal”

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir