“Romanya özel sektörümüz için önemli bir dış yatırım merkezi haline gelmiştir”

*Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Gazete Balkan’ın 25 Kasım’da gerçekleştireceği Başarılı Türk Firmaları Ödül Töreni için hazırlanan kataloğa bir makale yazdı

BÜKREŞ / GAZETE BALKAN

Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Gazete Balkan’ın Ödül Töreni Kataloğuna yazdığı makalede Romanya’nın Türk özel sektörü için önemli bir dış yatırım merkezi olduğunu yazdı.

Büyükelçi Aramaz, makalesinde, “Tarihten kaynaklanan köklü ilişkiler temeli üzerine 2011’den itibaren stratejik ortaklığı inşa ettiğimiz müttefikimiz Romanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, iki ülke arasında işbirliğinin en sağlam sütunlarından birini oluşturmaktadır.” dedi.

“Dost ve komşumuz Romanya’nın 1989’den itibaren sunduğu fırsatları değerlendiren iş camiamız son derece başarılı bir girişimcilik sergilemiş; geçtiğimiz 30 yılda giderek artan ticaret ve yatırım bağlarımız bugün örnek bir seviyeye gelmiştir.” Şeklinde yazan Aramaz, daha sonra şunları yazdı:

Bu doğrultuda Romanya’nın Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlar bölgesinde en önemli ticaret ortağımız olması memnuniyetle altını çizdiğimiz bir göstergedir. 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen ulaşılan 6,7 milyar Dolarlık ticaret hacmi 2021 yılında rekor kırarak 8,6 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır. 2022 yılında 10 milyar Dolarlık ticaret hacmine erişmemiz beklenmektedir. 2022 yılının ilk 9 ayında kaydedilen ikili ticaret hacmimizin 7,76 milyar Dolar olması da bu beklentiyi desteklemektedir.     Türk yatırımlarının değerinin üçüncü ülkelerden gelenler dahil 7,5 milyar Doları aştığı Romanya bugün özel sektörümüz için önemli bir dış yatırım merkezi haline gelmiştir. Söz konusu yatırım rakamlarının doğrudan bir sonucu olarak, Türk firmaları Romen ekonomisine önemli katkı ve istihdam sağlamaktadır. İş dünyamızın Romanya’daki başarısı sadece rakamlarla da ölçülmemelidir. Ticaret ve yatırımlarımız sektörel bakımdan çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Türk özel sektörü bugün beyaz eşyadan tekstile, otomotiv endüstrisinden tarıma, cam sanayiinden mobilyacılığa, madencilikten finansa, altyapı ve inşaattan medya ve enerjiye kadar her alanda Romanya’yla işbirliğimizi daha da ileri taşımaktadır.”    

Aramaz, İş dünyamızın kökleşmiş kurumsal yapısı bu başarı senaryosunda başrolü oynamaktadır. Bunun yanısıra, Romanya’ya 1989’dan sonra gelen Türk toplumunun her alanda attığı sağlam adımlar özel sektörümüzün varlığını daha da güçlendirmiştir. Bu ülkede asırlardır yerleşik soydaş toplumumuz da iki ülke arasında paha biçilmez bir dostluk köprüsü niteliğini korumaktadır. Romanya’da Türkçe yayın yapan basın organlarımız ise camiamızın başarılarının medya ve geniş kitlelere aktarılmasında en büyük paya sahiptir. Şirketlerimizin sesi onların sayesinde daha fazla duyulmuş, görünürlükleri onların çabalarıyla daha fazla artmıştır.” şeklindeki görüşlerini aktardıktan sonra ticari hedefler üzerinde durdu:

“Ekonomik ilişkilerimizde ivmenin korunmasında yürürlükteki işbirliği mekanizmalarımız da kuşkusuz önemli rol oynamaktadır. 9 yıl aradan sonra 30-31 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı başta ekonomik-ticari olmak üzere her alanda ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmıştır. Söz konusu toplantı vesilesiyle imzalanan 82 maddelik Eylem Planı ise sanayi işbirliğinden ticaret ve yatırımların kolaylaştırılmasına, tarım ve enerji alanında iş birliğinden kültürel ortaklıklara pek çok alanda yol haritasını içermektedir. Bu önemli toplantı marjında yapılan görüşmelerde 2025 yılı için ikili ticaret hacmi hedefi 15 milyar Dolar olarak revize edilmiş, 2030 yılı hedefi de 20 milyar Dolar olarak belirlenmiştir.”

Büyükelçi Aramaz, makalesinin son bölümünde ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da yukarılara taşınması için Romanya’daki Türk iş camiamızın üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine içtenlikle inanıyorum. insanlarımızın bu başarıları hiç şüphesiz ülkemizin Romanya’daki görünürlüğüne de önemli katkı sunmaktadır. Gazete Balkan da, Başarılı Türk Firmaları Ödül Töreni vesilesiyle insanlarımızın başarılarının sadece Türk toplumuna değil Romen kamuoyuna aktarılmasında yeri doldurulamaz bir rol oynamaktadır.

Romanya’da önce Köstence Başkonsolosluğu ardından Bükreş Büyükelçiliği görevlerim boyunca iş camiamıza her zaman yakın olmaya, karşılaştıkları çeşitli meselelerde Ticaret Müşavirlerimizin katkılarıyla Romen muhataplar nezdinde birlikte çözüm aramaya özen gösterdim. Bu çerçevede Romen muhataplarımızın yapıcı ve pozitif yaklaşımı sayesinde karşımıza çıkan çeşitli konulara çözüm getirebildik. Romanya’daki görevimin sonuna yaklaştığım bu dönemde, başarılarından kıvanç duyduğum ve örnek şekilde birlikte hareket etmelerinden her zaman iftiharla bahsettiğim iş camiamız mensupları ile Büyükelçiliğimizin faaliyetlerini duyurmak için özveriyle görev yapan Türk basınına teşekkür etmek istiyorum.

Romanya’da görevim süresince yayınlarını yakından takip ettiğim Gazete Balkan Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hamdi Yılmaz’a iş camiamızın başarılarını ortak hafızamıza not düşerek kalıcı hale getiren ve böylelikle gelecek nesillere de bir yol haritası sunan bu katalog çalışmasının hayata geçirilmesinde bugüne kadar sergilediği takdire şayan çaba ve emekleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir